Čo tvorí lišajníky?

Ložiská tvorené hubovými vláknami a riasami pod svetelným mikroskopom pri stonásobnom zväčšení.

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Zápalková raketa

Pomocou zápalky a alobalu si môžete vyrobiť malú raketu.

Parná turbína

Pomocou nápojovej plechovky, vody a Bunsenovho kahana môžeme pripraviť špeciálnu parnú turbínu.

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

Ovocná batéria

Pozrite si, ako niekoľko citrónov môže vyrobiť elektrinu.

Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Uhasenie sviečky pomocou oxidu uhličitého

V nasledujúcom pokuse vyrobíme z octu a prášku do pečiva oxid uhličitý.

Doma vyrobený kompas

Vyrobme si kompas pomocou niekoľkých jednoduchých prvkov

Reakcia hliníka a jódu

Hliník reaguje s jódom za prítomnosti niekoľkých kvapiek vody ako katalyzátora.

Skúmanie slepej škvrny

Metóda, pomocou ktorej môžeme určiť, kde sa v našom zornom poli nachádza slepá škvrna.

Added to your cart.