Čo bude s nami?

Nájdime riešenie na globálne environmentálne problémy!

Ako sa mení ľudské telo?

Táto lekcia vám predstaví zmeny, ktoré sa odohrávajú v ľudskom tele v rôznych fázach nášho života.

Článkonožce vo vode

Článkonožce nájdeme na brehu, na vodnej hladine, ako aj pod vodou.

Čo je látková premena?

Náš život charakterizuje neustály príjem a výdaj, čiže látková premena alebo metabolizmus.

Zem, náš domov

Táto lekcia vám predstaví povrch a kontinenty na Zemi.

Ako sa rodia vrchy

V tejto lekcii sa dozviete, ako vznikajú vrchy a pohoria.

Ako vzniká mapa?

V tejto lekcii si vysvetlíme nasledujúce pojmy: pôdorys, mapa a mierka.

V krajine boha slnka

Táto digitálna lekcia vám predstaví pestrú kultúru inkskej civilizácie.

Neviditeľné zvieratá: červy

Spoznajme rôzne typy červov prostredníctvom charakteristík typických druhov.

Hmyz v lese

Na zemi, kmeni a listoch stromov žije veľa hmyzu. Zoznámme sa s niektorými druhmi!

Tok materiálu a energie v domácnostiach

Dom alebo byt je ako živý organizmus: medzi nimi a ich okolím prebieha neustála výmena materiálu a energie.

Obmedzte množstvo odpadu!

Ľudia produkujú stále väčšie množstvo odpadu. Zmena v našom životnom štýle by mohla významne znížiť množstvo odpadu produkovaného v domácnostiach.

Cesta do stredu Zeme

Táto lekcia vám predstaví vnútornú stavbu Zeme, geosféry a ich všeobecné vlastnosti.

Zmerajme čas!

Táto lekcia vám predstaví zariadenia na meranie času, typy a jednotky merania času.

Ako môžeme triediť chemické reakcie?

Prostredníctvom experimentov môžete spoznať rôzne typy chemických reakcií.

Ako sme si podmanili vzduch?

Táto lekcia vám predstaví najdôležitejšie míľniky v histórii letectva.

Added to your cart.