Každodenný život v Afrike

Životný štýl jednotlivých aj dnes žijúcich kmeňov nám pomáha pochopiť život našich predkov.

Sumerská socha

Socha Gudea, lagašského panovníka (22. stor. pred Kr.)

Added to your cart.