Vlny pohybujúce sa pozdĺž pružiny

Vlny sa môžu pohybovať kolmo alebo paralelne so smerom šírenia.

Zohrievanie skúmavky

Plameň liehového kahana zohrieva skúmavku a zohriata skúmavka chladnejšiu vodu.

Olejové škvrny na vode

Farebné olejové škvrny poukazujú na interferenciu svetla.

Added to your cart.