Pokus s oxidom uhličitým

Oxid uhličitý sa hromadí v spodnej časti, nakoľko má väčšiu hustotu ako vzduch.

Added to your cart.