Výbuch atómovej bomby

V atómovej bombe sa uvoľní obrovská pokojová energia.

Vrúca voda

Voda vrie pri normálnom atmosférickom tlaku pri teplote 100 °C.

Atmosféra Zeme

Vzďaľujúc sa od zemského povrchu je atmosféra čoraz redšia.

Sulfid železnatý

Sulfid železnatý už nevykazuje vlastnosti železa ani síry.

Reakcia železného prášku a síry

Počas zohrievania železný prášok intenzívne reaguje so sírou

Added to your cart.