Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre polohovanie.

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Ako funguje sonar?

Sonar funguje na princípe radaru, ale namiesto rádiových vĺn používa ultrazvuk.

Sputnik 1

Družica Sovietskeho zväzu bola prvá umelá družica Zeme (v októbri 1957).

Migranti a utečenci

Táto animácia vám predstaví súčasnú utečeneckú krízu z rôznych uhlov pohľadu.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Náčelník kmeňa Zulu

Niektoré svojrázné africké kultúry aj dnes žijú v primitívnych podmienkach, ako v novšej dobe kamennej.

Vinársky kraj

Vína z vinohradníckej oblasti Tokaj sa stali v novoveku dobre známe a medzinárodne uznávané.

Obilná sýpka v údolí Indu (Harappa)

Starí Indovia postavili už v staroveku obroské prirodzene vetrané sklady.

Ťažba zlata (19. storočie)

"Veľká zlatá horúčka" vznikla v 19. storočí, v roku 1848, okolo mesta San Fransisco.

Indický bojový slon

Bojové slony boli používané v bitkách ako "staroveké tanky" v Indii.

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Jurta

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom konvergentnej evolúcie.

Dietyléter (éter) (C₄H₁₀O)

Je najrozšírenejším členom triedy zlúčenín, všeobecne nazývaných étery.

Added to your cart.