Slovanskí bojovníci

Bojovníci slovanských národov sa v stredovekej Európe tešili veľkej úcte.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Indický bojový slon

Bojové slony boli používané v bitkách ako "staroveké tanky" v Indii.

Citera

Citera je jedným z typických nástrojov maďarskej ľudovej hudby. Hraje sa na nej brnkaním na struny.

Bitka pri Gaugaméle (331 pred Kr.)

V bitke, ktorá sa považuje za majstrovské dielo taktiky, Alexander Veľký zožal rozhodujúce víťazstvo nad Peržanmi.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Obilná sýpka v údolí Indu (Harappa)

Starí Indovia postavili už v staroveku obroské prirodzene vetrané sklady.

Dusík (N₂) (stredný stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Dedina

Dedina bola prvým trvalým osídlením, ktoré vytvoril človek.

Cromwellov vojak železný bok

Oliver Cromwell vytvoril silnú armádu počas anglickej občianskej vojny.

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Nemecký vojak (2. svetová vojna)

Vojaci Wehrmachtu v 2. svetovej vojne boli dobre kvalifikovaní a dobre vybavení modernými zbraňami.

Belehrad (15. storočie)

Hrad Belehradu bol jedným z najdôležitejších hradov v systéme protitureckých pohraničných pevností.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Added to your cart.