Samuraj

Prvoradou povinnosťou japonských bojovníkov bolo slúžiť feudálovi, a to aj za cenu vlastného života.

Zápal stredného ucha

Táto animácia vám predstaví možné následky a liečbu hnisavého zápalu stredného ucha.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Hrad Himedži

Japonský hrad nachádzajúci sa v blízkosti Osaka sa nazýva aj Biela volavka, pretože má biele steny.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje sopečnú činnosť.

Elementárne častice

Látka je tvorená kvarkami a leptónmi, zatiaľ čo interakciu sprostredkúvajú bozóny.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Delfín skákavý

Delfíny sú morské cicavce, ktoré k orientácií používajú zvukové signály.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Ľudská krv

Ľudská krv sa skladá z krvných buniek (červené, biele krvinky a krvné doštičky) a krvnej plazmy.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Zatmenie Slnka

Keď sa Slnko, Mesiac a Zem stretnú v jednej priamke, Mesiac môže čiastočne alebo celkom zakryť Slnko.

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Added to your cart.