Mydlo

Mastná kyselina obsahuje na ľavej strane nepolárny koniec a na pravej strane polárny koniec molekúl, preto je vhodná aj na odstraňovanie mastných škvŕn.

Vznik molekuly vodíka

Vodíkové atómy vnútri molekúl vodíka sú držané pohromade kovalentnou väzbou.

Gilotína

Gilotína je nástroj, ktorým sa vykonávaly popravy "ľudskejším spôsobom", pomenovaný po francúzskom lekárovi.

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Jamestown (17. storočie)

Jamestown, prvé stále sídlo Angličanov na východnom pobreží Severnej Ameriky, bol založený v roku 1607.

Kocka z kociek

Cvičenie o pravidelnom šesťstene postaveného z kociek pomáha prehĺbovať znalosti o kockách.

Roboty

Pomocou robota získame zábavnou formou rôzne náhľady na priestorové objekty.

Robotnícka štvrť (19. storočie)

Počas industrializácie vznikli vo veľkých mestách nehygienické robotnícke štvrti.

Valcovité telesá

Táto animácia prezentuje rôzne typy valcovitých telies a ich bočné plochy.

MÁV M61 motorová lokomotíva (1963)

Legendárna lokomotíva maďarských železničných tratí triedy M61 niesla názov NOHAB.

Hradné väzenie v stredoveku

Rozmanité mučidlá používali v stredovekých a ranno-novovekých väzeniach.

Vikinská loď (10. storočie)

Títo výborní námorníci a stavitelia lodí sa plavili po moriach a riekach na veľké vzdialenosti.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Stredoveká kováčska dielňa

Práca kováčov bola jedna z prvých povolaní v dejinách ľudstva a stala sa ešte dôležitejším počas stredoveku.

Adícia

Adícia je organická chemická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej veľkej bez tvorby vedľajšieho produktu.

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa ako katalyzátora.

Reakcia zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Pri rozpúšťaní zinku v kyseline chlorovodíkovej sa tvorí plynný vodík.

Kyselina steárová (kyselina oktadekánová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to biela, pevná, na hmat je mastná látka. Je zložkou rastlinných olejov a zvieracích tukov.

Added to your cart.