Spojenie kostí

Ľudské kosti sú spojené kĺbmi, chrupavkou, švami a sú vzájomne prepojené

Kosti hornej končatiny

Kosti hornej končatiny sú tvorené z pletenca ramenného a paže.

Obehová sústava

Veľký krvný obeh vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek jedinca a trvajú až po vznik pohlavných buniek ďalšej generácie.

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer bolo prvé motorové lietadlo ťažšie ako vzduch postavené bratmi Wrightovcami.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Ľudské zuby

Ľudia majú 4 typy zubov: rezáky, očné zuby, črenové zuby a stoličky.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

Concorde (1969)

Prvé nadzvukové dopravné lietadlo vstúpilo do prevádzky v roku 1976.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Fyzici, ktorí zmenili svet

Činnosť týchto výnimočných vedcov mala obrovský vplyv na vývoj fyziky.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Added to your cart.