Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Svalové tkanivo

V ľudskom tele sa nachádzajú tri typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované a srdcové.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Anatómia kostrových svalov

Táto animácia zobrazuje jemnú molekulárnu štruktúru a mechanizmus svalov.

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a podkožného väziva.

Prenos signálu

Signály sa medzi neurónmi šíria cez chemické a elektrické synapsy.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Laboratórium Marie Curie

Marie Curie, ktorá získala Nobelovu cenu za fyziku a chémiu, je asi najznámejšou ženou v dejinách vedy.

Ľudské zuby

Ľudia majú 4 typy zubov: rezáky, očné zuby, črenové zuby a stoličky.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Opátstvo Melk (Rakúsko)

Benediktínske opátstvo s 900 ročnou históriou sa nachádza na brehu Dunaja.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Misia Cassini-Huygens (1997-2017)

Kozmická sonda Cassini skúmala Saturn a jeho mesiace takmer 20 rokov.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Poznávanie častí tela

Zobrazenie častí ľudského tela pomocou anatomického modelu muža

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Added to your cart.