Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Reliéfna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví reliéf a hydrografiu Číny.

Stav beztiaže

Kozmická loď počas svojej dráhy je v stálom stave voľného pádu.

Mestá sveta

Táto animácia nám prezentuje geografické umiestnenie a údaje o väčších mestách na Zemi a prostredníctvom hry uľahčuje precvičovanie získaných vedomostí.

Mesačné fázy

Počas obežnej dráhy sa viditeľnosť osvetlených častí Zeme neustále mení.

Administratívna mapa Nemecka

Táto animácia vám predstaví administratívne členenie Nemecka.

Administratívna mapa Rakúska

Animácia ukazuje administratívne členenie Rakúskej republiky.

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ázie

Prostredníctvom tejto animácie môžete spoznať štáty Ázie, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Administratívna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví hlavné administratívne jednotky Číny.

Miesta pôvodu zvierat a plodín

Domestikované zvieratá a plodiny pochádzajú z rôznych častí sveta.

Teleskopy

Animácia prezentuje šošovkové a zrkadlové teleskopy používané v astronómii.

Obsevatórium

Observatóriá sú často postavené vo vysokých nadmorských výškach, aby sa minimalizovali vplyvy atmosférickej turbulencie.

Časové pásma

Zem je rozdelená do 24 časových pásiem. Časové pásmo je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandardný čas.

Jupiter

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, má dva a pol krát väčšiu hmotnosť než všetky ostatné planéty dohromady.

Mars

Na červenej planéte skúmajú stopy po vode a živote.

Added to your cart.