Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Kozmické sondy Voyager

Kozmické sondy Voyager boli prvé umelé objekty ktoré opustili slnečnú sústavu. Zbierajú údaje o vesmíre a nesú so sebou elektronickú platňu s nahrávkou o...

Vyparovanie a vrenie

Čo sa odohráva v kvapaline počas vrenia a vyparovania? Od čoho závisí bod varu kvapaliny?

Fyzika bicykla

Prostredníctvom fungovania bicykla môžeme pochopiť niekoľko fyzikálnych princípov.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Elementárne častice

Látka je tvorená kvarkami a leptónmi, zatiaľ čo interakciu sprostredkúvajú bozóny.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Added to your cart.