website templates

Čo bude s nami?

  1. Akým globálnym environmentálnym problémom musí čeliť ľudstvo?
  2. S akými problémami musíme počítať?
  3. Aká veľká je naša ekologická stopa?
  4. Čo môžeme urobiť, aby sme obmedzili ujmy?

V tomto projekte hľadáme odpoveď na tieto otázky.

Picture

Akým globálnym environmentálnym problémom musí čeliť ľudstvo?

Pozrite si nasledujúce video, v ktorom sa zoznámite s najhlavnejšími globálnymi problémami!

Porozprávajte sa o problémoch, ktoré odzneli vo videu! Ktoré z nich budú priamo ovplyvňovať váš život a ktoré zas život vašich detí?

Picture
Mobirise

S akými problémami musíme počítať?

Vytvorte 8 skupín! Pozrite si 3D scénky a videá a zistite, ako narušili environmentálnu rovnováhu jednotlivé environmentálne, spoločenské a ekonomické problémy!
Vyberte si jedného hovorcu, ktorý odprezentuje zistené skutočnosti!

Mobirise

znečisťovanie ovzdušia

Mobirise

globálne otepľovanie

Mobirise

klčovanie lesa

Mobirise

odpad

Mobirise

preľudnenie

Mobirise

hladomor

Mobirise

znečisťovanie pôdy

Mobirise

znečisťovanie vody

Aká veľká je naša ekologická stopa?

Globálne problémy majú dopad na život každého človeka.

Odborníci nás sústavne upozorňujú na ťažkosti, ktoré čakajú na ľudstvo.

Ekologická stopa predstavuje dopyt jednotlivcov, skupín, krajín a regiónov po prírodných zdrojoch.

Napr. podľa dnešných výpočtov jedna osoba by potrebovala na prežitie, čiže jej ekologická stopa by predstavovala územie s rozlohou maximálne 1,7 ha. Avšak väčšina ľudí v súčasnosti prekračuje túto hodnotu.

Mobirise

Nájdite na internete také kalkulačky, pomocou ktorých viete vypočítať, aká je vaša ekologická stopa!
Vyhľadajte údaje o ekologickej stope jednotlivých krajín!

Zo získaných údajov vytvorte diagram!
Prediskutujte, aký majú význam!

Čo vieme urobiť, aby sme minimalizovali
ujmy?

Mobirise

V záujme vyriešenia problémov musíme nájsť spôsob, ako znížiť náš negatívny vplyv na životné prostredie.

Mobirise

Hoci problémy nadobudli globálne rozmery, aj my môžeme a musíme prispieť k ich riešeniu na individuálnej úrovni.

Vyberte si environmentálny alebo ekonomický problém, s ktorým ste sa predošle oboznámili a ktorý je podľa vás potrebné vyriešiť. Zistite, aké sú možnosti jeho riešenia.

Nakreslite komiks, v ktorom hlavná postava, vami vymyslený superhrdina pomôže ľuďom pri riešení problému.

Vyhľadajte články a videá o ľuďoch, ktorí našli efektívne riešenie na zmiernenie environmentálnych problémov (napr.: znížili množstvo odpadu, šetria energiu), nakoľko títo ľudia sú hrdinami všedných dní!

Added to your cart.