Zlatý rez v maliarstve

Zlatý rez v maliarstve

Zlatý rez predstavuje klasickú symetriu, ktorá sa často objavuje v prírode a takisto umení.

03:29

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

zlatý pomer, maľba, arányosság, geometria, Courbet, Ruisdael, Vermeer, Monet, István Csók, Alexander von Wagner, Mondrian, Mihály Munkácsy, Filozofia, matematika, dejiny umenia, vizuálna kultúra, v novoveku

Added to your cart.