Príprava vzorky pletiva

Príprava vzorky pletiva

Toto video je zamerané na skúmanie buniek a prieduchov pletiva muškátu pri 100-násobnom zväčšení.

01:36

Biológia

Kľúčové slová

pokožka, Pelargonium, bőrszöveti nyúzat, vzorka tkaniva, stoma, zatváravá bunka, optický mikroskop, krycie sklíčko, mikroskop slide, Bunka, rastlinných tkanív, Experiment, rastlina, biológia

Added to your cart.