Na sklonku priemyselných miest

Na sklonku priemyselných miest

Existujú mnohé scenáre na likvidáciu hnedých polí, ktoré sa nachádzajú v mestách. Jestvujú však aj negatívne príklady súvisiace s týmto procesom.

02:57

Geografia

Kľúčové slová

priemyselné mesto, priemysel, industralizácia, priemyselná oblasť, priemyselná zóna, rehabilitácia, hnedé pole, továrne, závody, infraštruktúra, poľnohospodárstvo, hospodárstvo, zemepis

Added to your cart.