Zväčšovanie energie gravitačného poľa sa dá ľahšie pochopiť, ak si predstavíme, že teleso pripevníme k Zemi pomocou pružiny, ktorá predstavuje gravitačné pole

Zväčšovanie energie gravitačného poľa sa dá ľahšie pochopiť, ak si predstavíme, že teleso pripevníme k Zemi pomocou pružiny, ktorá predstavuje gravitačné pole

Prírodopis

28 kB

Added to your cart.