Každodenný život v Afrike

Každodenný život v Afrike

Životný štýl jednotlivých aj dnes žijúcich kmeňov nám pomáha pochopiť život našich predkov.

Dejepis

87 kB

Added to your cart.