Horenie horčíka

Horenie horčíka

Počas reakcie vzniká oxid horečnatý.

Chémia

29 kB

Added to your cart.