Znečisťovanie pôdy

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Geografia

Kľúčové slová

Znečistenie pôdy, pôda, erózia, sadenie stromov, Znečistenie životného prostredia, nakladanie s odpadmi, ochrana životného prostredia, klimatické zmeny, ľudská činnosť, zalesňovanie, odlesňovanie, skládka odpadu, osady, poľnohospodárstvo, odpad, kompostovanie, jadrový odpad, udržateľný rozvoj, Rádioaktivita, živočíšna výroba, zemepis, plastický, chemický, doprava, priemysel, Prostredie, spoločnosť, príroda

Súvisiace extra

Znečisťovanie životného prostredia

Znečisťovaním životného prostredia sa nazývajú škodlivé vplyvy ľudskej spoločnosti na životné prostredie.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Metropola

Metropoly sú obrovské mestá, v ktorých počet obyvateľov presahuje 1 milión.

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Smetiarske auto

Smetiarske autá plnia dôležitú úlohu v každodennom živote miest.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Added to your cart.