Životný štýl eskimákov

Životný štýl eskimákov

Iglu sú typické obydlia postavené Eskimákmi žijúcimi v Arktickej oblasti.

Geografia

Kľúčové slová

Eskimák, Grónsko, Severná Amerika, Severná Sibír, Aljaška, iglu, sneh chata, sane, osada, arktický, Stan, snežnice, sane so psím záprahom, životný štýl, Prostredie, zemepis

Súvisiace extra

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Polynézska rodinná usadlosť (Samoa, 15 storočie)

Budovy tradičnej samojskej rodinnej usadlosti odzrkadľujú výnimočnú kultúru miestnych obyvateľov.

Putovanie Slnka po významných rovnobežkách Zeme

Zdanlivý pohyb Slnka je výsledkom rotácie Zeme okolo vlastnej osi.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Tučniak cisársky

Vták žijúci na Antarktíde, prispôsobený zime a plávaniu.

Africká dedina (Sudán)

Africké dediny sa prispôsobujú prírodným danostiam a odzrkadľujú kultúru miestnych kmeňov.

Indiánska dedina (Severná Amerika)

Typické severoamerické indiánske dediny sú známe z populárnych filmov a románov.

Jurta

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Osídlenie z obdobia Arpádovcov

V dedinách boli dominantnými stavbami zemnice v období Arpádovcov.

Vráskavec obrovský (Modrá veľryba)

Cicavec prispôsobený životu v mori. Je to najväčší žijúci živočích.

Added to your cart.