Zem

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Geografia

Kľúčové slová

Zem, planéta, skalnatá planéta, Mesiac, Slnečná sústava, Slnko, rotácia okolo svojej osi, geoid, Rotácia, Dráha, obehový systém, geosféru, kôra, litosféra, plášť, jadro, atmosféra, biosféra, Severný polárny kruh, Obratník Raka, Rovník, Obratník Kozorožca, Južný polárny kruh, Morské slapy, sezón, zemepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Za aký čas obehne Mesiac okolo Zeme?
 • Je správne to tvrdenie, že Zem má najväčší priemer spomedzi skalnatých planét?
 • Je správne to tvrdenie, že Zem má najväčšiu hmotnoť spomedzi skalnatých planét?
 • Je správne to tvrdenie, že Zem má najmenšiu hustotu spomedzi skalnatých planét?
 • Je správne to tvrdenie, že Zem vznikla pred 2 miliardami rokov?
 • Je správne to tvrdenie, že skalnaté planéty majú vlastné svetlo?
 • Je správne to tvrdenie, že skalnaté planéty majú pevný povrch?
 • Je správne to tvrdenie, že skalnaté planéty majú nízku hustotu?
 • Je správne to tvrdenie, že os rotácie Zeme je kolmá na jej obežnú rovinu?
 • Je správne to tvrdenie, že zemské kôra má odlišnú hrúbku na pevnine a pod oceánmi?
 • Je správne to tvrdenie, že počas roka sa mení na tom istom mieste uhol dopadu slnečných lúčov?
 • Je správne to tvrdenie, že bez skleníkového efektu by bola povrchová teplota Zeme -15°C?
 • Je správne to tvrdenie, že 70% zemského povrchu tvorí pevnina?
 • Je správne to tvrdenie, že zo Zeme vidíme vždy tú istú stranu Mesiaca?
 • Je správne to tvrdenie, že vzdialenosť medzi Mesiacom a Zemou je vždy stála?
 • Aká je priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme?
 • Ktoré sú dve hlavné zložky zemskej atmosféry?
 • Aká časť zemského povrchu je tvorená pevninou?
 • Je správne to tvrdenie, že Mesiac a Zem obieha okolo spoločné ťažiska?
 • Kedy pristál človek prvýkrát na Mesiaci?
 • Zem je v slnečnej sústave ... planétou od Slnka.
 • Zem je v slnečnej sústave ... najväčšou planétou.
 • Pred koľkými miliardami rokov vznikla Zem?
 • Za aký čas obehne Zem okolo Slnka?
 • Aká je priemerná hrúbka zemskej kôry?
 • Čo spôsobuje na Zemi príliv a odliv?
 • Zem je spomedzi skalnatých planét slnečnej sústavy ... v poradí z hľadiska priemeru.
 • Zem je spomedzi skalnatých planét slnečnej sústavy ... v poradí z hľadiska hmotnosti.
 • Zem je spomedzi skalnatých planét slnečnej sústavy ... v poradí z hľadiska hustoty.

Scénky

Slnečná sústava

Zem je treťou planétou od Slnka v rámci slnečnej sústavy. Z hľadiska veľkosti je v poradí piatou planétou. Zem je terestriálnou planétou s najväčším priemerom, hmotnosťou a hustotou. Zem je doposiaľ jedinou známou planétou vo vesmíre, na ktorej existuje život. Podľa súčasných poznatkov vznikla pred 4,57 miliardami rokov a život sa na nej objavil po uplynutí jednej miliardy rokov.

Definícia pojmu:
Terestriálna planéta (planéta podobná Zemi): Astronomický objekt, ktorý nemá vlastný zdroj svetla a obieha v blízkosti Slnka, preto má relatívne vysokú teplotu. Je malý a má nízku hmotnosť, ale má vysokú hustotu, v jeho zložení prevládajú ťažké prvky. Má pevný povrch a tenkú atmosféru.

Zem

 • os rotácie Zeme
 • priamka kolmá na obežnú rovinu Zeme
 • obežná rovina Zeme
 • obežná dráha Zeme okolo Slnka
 • S
 • Severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • Južný polárny kruh
 • J
 • 23,5°

Údaje:

priemer: 12 756 km

hmotnosť: 5,974 × 10²⁴ kg

priemerná hustota: 5,52 g/cm³

povrchová gravitácia: 1 g (zrýchlenie: 9,81 m/s²)

povrchová teplota: medzi -70 °C a 56 °C, v priemere 15 °C

počet mesiacov: 1

rotačná perióda: 23 hodín 56 minút (vzhľadom k hviezdam)

sklon osi: 23,5°

priemerná vzdialenosť od Slnka:
149 600 000 km = 1 AU =
8,3 svetelných minút

excentricita: 0,0167

obežná doba okolo Slnka: 365,25 dní

Mesiac

 • Alpy
 • More dažďov
 • More chladu
 • More jasu
 • More pokoja
 • More hojnosti
 • More kríz
 • More nektáru
 • More oblakov
 • More vlahy
 • More talentov
 • Východné more
 • Smythovo more
 • Oceán búrok
 • Karpaty (pohorie)
 • Jura (pohorie)
 • Kaukaz (pohorie)
 • Apeniny (pohorie)
 • Taurus (pohorie)
 • Pyreneje (pohorie)
 • Kordillery (pohorie)
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblasť odvrátenej strany Mesiaca
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pasteur (kráter)

Mesiac:

Priemerná vzdialenosť od Zeme:
384 400 km

priemer: 3475 km

hmotnosť: 7,348 x 10²² kg

priemerná hustota: 3,34 g/cm³

povrchová gravitácia: 0,165 g (1/6 g)

Obežná dráha Mesiaca

 • Alpy
 • More dažďov
 • More chladu
 • More jasu
 • More pokoja
 • More hojnosti
 • More kríz
 • More nektáru
 • More oblakov
 • More vlahy
 • More talentov
 • Východné more
 • Smythovo more
 • Oceán búrok
 • Karpaty (pohorie)
 • Jura (pohorie)
 • Kaukaz (pohorie)
 • Apeniny (pohorie)
 • Taurus (pohorie)
 • Pyreneje (pohorie)
 • Kordillery (pohorie)
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblasť odvrátenej strany Mesiaca
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pasteur (kráter)
 • Zem
 • Mesiac
 • obežná dráha Mesiaca
 • čas obehu: 27,3 dní
 • apogeum: 405 696 km
 • perigeum: 363 104 km

Prierez Zeme

 • atmosféra - Najkrajnejší obal Zeme, tvorí ho zmes plynov, ktorá obaľuje ostatné geosféry bez akejkoľvek medzery.
 • biosféra - Systém, ktorý zahŕňa všetky živé organizmy v rámci litosféry, nižšej atmosféry a hydrosféry.
 • kôra - Najkrajnejší obal Zeme, ktorý má najnižšiu hmotnosť a tvoria ho pevné horniny. Jeho priemerná hrúbka je 30 km. Pevninská a oceánska kôra má rozdielnu stavbu a hrúbku.
 • vrchný plášť - 2800 km hrubá vrstva Zeme medzi kôrou a jadrom. Jej vrchná časť je pevná, pod ňou sú horúce roztavené horniny (astenosféra), jej spodná časť má pevné skupenstvo.
 • spodný plášť - 2800 km hrubá vrstva Zeme medzi kôrou a jadrom. Jej vrchná časť je pevná, pod ňou sú horúce roztavené horniny (astenosféra), jej spodná časť má pevné skupenstvo.
 • vonkajšie jadro - Najvnútornejšia časť Zeme s priemerom 7000 km, ktorá je horúca a veľmi hustá, tvorí ju hlavne železo a nikel. Môžeme ho rozdeliť na dve časti: tekuté vonkajšie jadro a tuhé vnútorné jadro.
 • vnútorné jadro - Najvnútornejšia časť Zeme s priemerom 7000 km, ktorá je horúca a veľmi hustá, tvorí ju hlavne železo a nikel. Môžeme ho rozdeliť na dve časti: tekuté vonkajšie jadro a tuhé vnútorné jadro.

Prierez Mesiaca

 • kôra - Kôra má na strane privrátenej k Zemi hrúbku 19 km a na opačnej strane 50-60 km. Mesačné moria tvorí čadič. Vysočiny tvoria brekcie, horniny, ktoré vznikajú pri náraze meteoritov.
 • plášť - Delí sa na dve časti: vonkajší a vnútorný plášť. Vonkajší plášť je pevný, vnútorný plášť je čiastočne roztavený. Plášť je 1200 km hrubý, skladá sa prevažne z kyslíka, kremičitanov, horčíka, železa, vápnika a hliníka.
 • jadro - Jadro Mesiaca má priemer 450-500 km. Vonkajšie jadro má hrúbku 300-350 km a skladá sa z roztavenej horniny, vnútorné jadro s priemerom 150-160 km tvorí železo a síra.

Obežná dráha Zeme

 • Zem
 • Slnko
 • obežná dráha Zeme
 • čas obehu: 365,25 dní
 • priemerná vzdialenosť od Slnka: 149 600 000 km

Animácia

 • Slnko
 • Merkúr
 • Venuša
 • Zem
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Urán
 • Neptún
 • os rotácie Zeme
 • priamka kolmá na obežnú rovinu Zeme
 • obežná rovina Zeme
 • obežná dráha Zeme okolo Slnka
 • S
 • J
 • 23,5°
 • Alpy
 • More dažďov
 • More chladu
 • More jasu
 • More pokoja
 • More hojnosti
 • More kríz
 • More nektáru
 • More oblakov
 • More vlahy
 • More talentov
 • Východné more
 • Smythovo more
 • Oceán búrok
 • Karpaty (pohorie)
 • Jura (pohorie)
 • Kaukaz (pohorie)
 • Apeniny (pohorie)
 • Taurus (pohorie)
 • Pyreneje (pohorie)
 • Kordillery (pohorie)
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblasť odvrátenej strany Mesiaca
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pasteur (kráter)
 • Zem
 • obežná dráha Mesiaca
 • čas obehu: 27,3 dní
 • apogeum: 405 696 km
 • perigeum: 363 104 km
 • atmosféra - Najkrajnejší obal Zeme, tvorí ho zmes plynov, ktorá obaľuje ostatné geosféry bez akejkoľvek medzery.
 • biosféra - Systém, ktorý zahŕňa všetky živé organizmy v rámci litosféry, nižšej atmosféry a hydrosféry.
 • kôra - Najkrajnejší obal Zeme, ktorý má najnižšiu hmotnosť a tvoria ho pevné horniny. Jeho priemerná hrúbka je 30 km. Pevninská a oceánska kôra má rozdielnu stavbu a hrúbku.
 • vrchný plášť - 2800 km hrubá vrstva Zeme medzi kôrou a jadrom. Jej vrchná časť je pevná, pod ňou sú horúce roztavené horniny (astenosféra), jej spodná časť má pevné skupenstvo.
 • spodný plášť - 2800 km hrubá vrstva Zeme medzi kôrou a jadrom. Jej vrchná časť je pevná, pod ňou sú horúce roztavené horniny (astenosféra), jej spodná časť má pevné skupenstvo.
 • vonkajšie jadro - Najvnútornejšia časť Zeme s priemerom 7000 km, ktorá je horúca a veľmi hustá, tvorí ju hlavne železo a nikel. Môžeme ho rozdeliť na dve časti: tekuté vonkajšie jadro a tuhé vnútorné jadro.
 • vnútorné jadro - Najvnútornejšia časť Zeme s priemerom 7000 km, ktorá je horúca a veľmi hustá, tvorí ju hlavne železo a nikel. Môžeme ho rozdeliť na dve časti: tekuté vonkajšie jadro a tuhé vnútorné jadro.
 • kôra - Kôra má na strane privrátenej k Zemi hrúbku 19 km a na opačnej strane 50-60 km. Mesačné moria tvorí čadič. Vysočiny tvoria brekcie, horniny, ktoré vznikajú pri náraze meteoritov.
 • plášť - Delí sa na dve časti: vonkajší a vnútorný plášť. Vonkajší plášť je pevný, vnútorný plášť je čiastočne roztavený. Plášť je 1200 km hrubý, skladá sa prevažne z kyslíka, kremičitanov, horčíka, železa, vápnika a hliníka.
 • jadro - Jadro Mesiaca má priemer 450-500 km. Vonkajšie jadro má hrúbku 300-350 km a skladá sa z roztavenej horniny, vnútorné jadro s priemerom 150-160 km tvorí železo a síra.
 • Zem
 • Slnko
 • obežná dráha Zeme
 • čas obehu: 365,25 dní
 • priemerná vzdialenosť od Slnka: 149 600 000 km

Rozprávanie

Zem je treťou planétou od Slnka v rámci slnečnej sústavy. Z hľadiska veľkosti je v poradí piatou planétou. Zem je terestriálnou planétou s najväčším priemerom, hmotnosťou a hustotou. Zem je doposiaľ jedinou známou planétou vo vesmíre, na ktorej existuje život. Podľa súčasných poznatkov vznikla pred 4,57 miliardami rokov a život sa na nej objavil po uplynutí jednej miliardy rokov.

Kým Zem raz obehne okolo Slnka, okolo vlastnej osi sa otočí približne 365,25-krát. Toto časové obdobie je jeden rok. Obežná rýchlosť Zeme je 30 km/s.

Sklon osi rotácie Zeme je 23,5°. To spôsobuje, že počas roka sa uhol sklonu slnečných lúčov na danom mieste sústavne mení, a preto dochádza k striedaniu ročných období. Naša planéta sa vzhľadom k Slnku otočí raz za 24 hodín. V dôsledku odstredivej sily, spôsobenej rotáciou, je planéta trochu sploštená.

Jediným prirodzeným satelitom Zeme je Mesiac, ktorý vznikol približne pred 4,53 miliardami rokov. Gravitácia Mesiaca vytvára príliv a odliv, ktoré udržiavajú rotačnú os Zeme takmer pod stálym uhlom a mierne spomaľujú rotáciu planéty (dĺžka dňa sa každých 100 rokov predlžuje o 0,002 sekundy).

Atmosféru Zeme tvorí najmä dusík (78%) a kyslík (21%). Ďalšími dôležitými zložkami sú vodná para, argón a oxid uhličitý. Priemerný tlak nameraný na úrovni povrchu je 101 325 Pa (1013 milibarov), tento tlak sa nazýva jednou atmosférou. Atmosféra nás chráni pred ultrafialovým žiarením a množstvom meteorov. Magnetické pole Zeme chráni živé organizmy pred kozmickým žiarením.

Vplyvom skleníkového efektu sa priemerná povrchová teplota pohybuje okolo 15 °C (bez tohto efektu by to bolo -15 °C).

Povrch Zeme má veľmi rozmanité formy reliéfu. Takmer 71 % povrchu pokrýva voda, zvyšných 29 % tvorí pevnina. Kôra, ktorá sa nachádza pod vodou je rovnako členitá, ako povrch pevniny: v prípade oboch sa striedajú hory, horské pásma, roviny a priekopy. Kvôli sopečnej činnosti, platňovej tektonike a erózii sa povrch našej planéty neustále mení.

Mesiac sa sformoval krátko po vzniku planét, ako dôsledok zrážky mladej Zeme a inej pravekej planéty, ktorá mala približne veľkosť Marsu. Pri tejto zrážke zo zemského plášťa vyletelo veľké množstvo hmoty. Táto hmota zostala na obežnej dráhe okolo Zeme a vytvorila disk. Dôsledkom gravitácie sa materiál disku sústredil do guľovitého tvaru, a tak sa sformoval Mesiac. V tej dobe bol 20-krát bližšie k Zemi ako dnes. Priemer Mesiaca predstavuje približne 1/4 toho zemského. Vo vnútornej slnečnej sústave je to mimoriadne veľký mesiac. V porovnaní s materskou planétou Mesiac je najväčší prirodzený satelit v slnečnej sústave.

Kým sa pohybujú okolo Slnka, Zem a Mesiac obiehajú okolo ich spoločného ťažiska (tento bod sa nachádza pod povrchom Zeme). Mesiac je v synchrónnej rotácii so Zemou, jeho axiálna rotácia a obežná doba je rovnaká, a preto vždy vidíme rovnakú stranu Mesiaca. Jeho obežná doba okolo Zeme je 27,32 dní a doba zmeny mesačných fáz (obdobie od jedného splnu k nasledujúcemu) je 29,53 dní.

Mesiac má veľmi dôležitý vplyv na Zem. Keby sme nemali Mesiac, mnoho vecí by sa udialo inak. Mesiac významne vplýval aj na evolúciu: kvôli prílivu a odlivu sa život dostal z vody aj na súš, náš satelit stabilizoval sklon zemskej osi, vďaka čomu klíma zostala relatívne konštantná. Príliv a odliv má veľký vplyv na spomalenie rotácie našej planéty, a preto dĺžka dňa postupne narastá. Pred 400 miliónmi rokov jeden rok trval približne 400 dní a dĺžka jedného dňa bola iba 21,8 hodiny. Vrchol prílivu, ktorý spôsobuje Mesiac, spätne vplýva aj na pohyb Mesiaca, kvôli čomu sa Mesiac pomaly vzďaľuje od Zeme, jeho dráha sa každoročne zväčšuje o 4 cm.

21. júla 1969 v rámci programu Apollo na povrch Mesiaca vstúpili prví ľudia, Neil Armstrong a Edwin Aldrin. Počas 6 misií na Mesiaci boli 12 Američania. Posledná misia sa uskutočnila v decembri 1972. Kvôli vysokým nákladom sa odvtedy neuskutočnila žiadna ďalšia expedícia na Mesiac. V súčasnosti okolo Mesiaca obieha niekoľko satelitov, ktoré skúmajú jeho povrch. Na dne polárnych kráterov, kam nepreniká slnečné žiarenie, objavili ľad.

Súvisiace extra

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Naši astronomickí susedia

Predstavenie susedných planét, hviezd a galaxií.

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Zemeguľa

Rôzne trojrozmerné zobrazenie našej zemegule.

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Štruktúra Zeme (základná)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd, z ktorých jednou je Slnko.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Putovanie Slnka po významných rovnobežkách Zeme

Zdanlivý pohyb Slnka je výsledkom rotácie Zeme okolo vlastnej osi.

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Zaujímavé fakty z geografie - Astronómia

Naša slnečná sústava nám ponúka mnoho zaujímavých faktov.

Zaujímavé fakty z geografie - Fyzická geografia

V rámci fyzickej geografie sa stretnete s mnohými zaujímavými skutočnosťami.

Jupiter

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, má dva a pol krát väčšiu hmotnosť než všetky ostatné planéty dohromady.

Mars

Na červenej planéte skúmajú stopy po vode a živote.

Merkúr

Merkúr je najvnútornejšou a najmenšou planétou slnečnej sústavy.

Misia Cassini-Huygens (1997-2017)

Kozmická sonda Cassini skúmala Saturn a jeho mesiace takmer 20 rokov.

Neptún

Neptún je najvzdialenejšie planéta Slnečnej sústavy, a najmenšia z plynných obrov.

Pluto - Cháron systém

Cháron je mesiac trpasličej planéty Pluto.

Saturn

Saturn je druhá najväčšia planéta slnečnej sústavy, možno ju ľahko rozpoznať vďaka sústave prstencov.

Urán

Urán je 7 planéta od Slnka typu Jupiter, čiže patrí medzi plynné obri.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Venuša

Venuša je druhá planéta od Slnka, po Mesiaci je to najjasnejší objekt na nočnej oblohe.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o formovaní terestriálnych planét.

Misia New Horizons

Kozmickú sondu New Horizons vypustili v roku 2006. Jej úlohou bolo skúmať Pluto a Kuiperov pás.

Pristátie na Mesiaci: 20.júla 1969

Neil Armstrong, jeden z členov posádky Apolla-11 bol prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.

Added to your cart.