Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Dejepis

Kľúčové slová

Zakázané mesto, Sieň najvyššej harmónie, Peking, Čína, imperial obdobie, cisár, palácový komplex, trónna sála, hlavné mesto, Dynastia Čchin, Dynastia Ming, cisárska rezidencia, cisárske mesto, Svetovej Dedičstvo, cisárska záhrada, Zlatá voda, Uhoľný vrch, 17. storočia, purpurová, ríše, Ázia, Mesto, centrum, v stredoveku, v novoveku, izba, ozdobná brána, rohová veža, záhradný, yard, hradná priekopa, múr, dejepis, architektúra, dejiny umenia, civilizácie

Súvisiace extra

Otázky

 • Centrom ktorej ríše bolo Zakázané mesto?
 • V ktorom meste sa nachádza Zakázané mesto?
 • V ktorom storočí začali stavať Zakázané mesto?
 • Ktorá cisárska dynastia začala stavať Zakázané mesto?
 • Prečo dostal palácový komplex prívlastok „zakázaný“?
 • Aký je čínsky názov palácového komplexu?
 • Aká bola jedna zo základných funkcií Zakázaného mesta?
 • Čo znamená slovo "čcheng" v názve Zakázaného mesta?
 • Koľko rokov bolo Zakázané mesto rezidenciou čínskych cisárov?
 • Na začiatku ktorého storočia stratilo Zakázané mesto svoju predošlú funkciu?
 • Na akej ploche sa rozprestiera Zakázané mesto?
 • Aký tvar má Zakázané mesto?
 • Koľko budov sa nachádza v Zakázanom meste (v súčasnosti)?
 • Čo obklopuje Zakázané mesto?
 • Aká vysoký je múr, ktorý obklopuje Zakázané mesto?
 • Koľko brán má Zakázané mesto?
 • Čo zdobí krídla brán Zakázaného mesta?
 • Ktorá budova je v Zakázanom meste najväčšia?
 • Čím bolo predošle obklopené Zakázané mesto?
 • Čo platí pre Zakázané mesto?
 • Ktorá je najväčšia drevená sieň v Číne?
 • Akú má rozlohu Sieň najvyššej harmónie?
 • Ktorá farba bola farbou čínskych cisárov?
 • Čo značilo dôležitosť jednotlivých budov Zakázaného mesta?
 • V ktorej časti Zakázaného mesta sa nachádzala rezidencia cisárskej rodiny?
 • Ako sa dnes nazýva Zakázané mesto?
 • Akú farbu mal múr obklopujúci Zakázané mesto?

Scénky

Zakázané mesto

V roku 1369 tretí panovník dynastie Ming, Jung-le premiestnil cisárske sídlo z Nankingu do Pekingu. Palácový komplex bol postavený začiatkom nasledujúceho storočia, v rokoch 1406-1420.

Tento obrovský a honosný palácový komplex bol rezidenciou čínskych cisárov a mocenským centrom ríše takmer 500 rokov, až do začiatku 20. storočia. Konali sa tu aj dôležité slávnosti a obrady. Bol domovom 24 cisárov (14 z dynastie Ming a 10 z dynastie Čching). Svoju dovtedajšiu funkciu stratil v roku 1912, keď abdikoval posledný cisár, Pchu-i.

Palácový komplex sa nazýva aj ako C’-ťin-čcheng, čiže Purpurové zakázané mesto. Prvá časť slovného spojenia, "C’" poukazuje na purpurovú farbu múru, ktorý obklopuje komplex a na Polárku, ktorá je podľa čínskej astrológie bydliskom "nebeského cisára". Slovo "ťin", ktoré znamená "zakázaný", vyjadruje to, že na územie sa mohlo vstúpiť iba s povolením cisára. Slovo "čcheng" znamená mesto obklopené múrom.

Zakázané mesto sa dnes nazýva Starým palácom a patrí do organizačného rámca Palácového múzea. Každoročne priláka milióny turistov. Počas najrušnejších dní na jeho územie vstúpi viac ako stotisíc návštevníkov.
Považuje sa za jednu z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny a zároveň je najväčším starovekým stavebným komplexom z dreva, ktorý sa v roku 1987 dostala na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Štruktúra

 • Zakázané mesto - Zakázané mesto sa rozprestiera na 72 hektároch. Má obdĺžnikový pôdorys, ktorého strany merajú v severojužnom smere 961 m a vo východozápadnom smere 753 m. Komplex v súčasnosti zahŕňa 980 stavieb.
 • cisárske mesto - Zakázané mesto bolo obklopené tzv. cisárskym mestom. Toto mesto malo vlastný múr a nachádzali sa v ňom budovy pre obsluhu cisárskeho dvora. Jeho súčasťou boli aj cisárske záhrady a cisárska kuchyňa.
 • vodná priekopa - Palácový komplex je obklopený 52 m širokou a 6 m hlbokou priekopou. V cisárskom období mala ochrannú funkciu.
 • múr - Palácový komplex obklopuje 7,9 m vysoký múr, ktorý má pri základoch 8,62 m hrúbku. V cisárskom období mala ochrannú funkciu.
 • vonkajšie nádvorie - Zakázané mesto sa tradične delí na dve časti. Vonkajšie (alebo predné) nádvorie zahŕňa južnú časť. V cisárskom období sa používalo najmä na ceremoniálne účely.
 • vnútorné nádvorie - Zakázané mesto sa tradične delí na dve časti. Vnútorné (alebo zadné) nádvorie zahŕňa severnú časť. V tejto časti žil cisár so svojou rodinou, panovník tu vybavoval každodenné záležitosti.
 • rohová veža - V každom rohu Zakázaného mesta s obdĺžnikovým pôdorysom postavili jednu vežu. Veže so zložitou strešnou konštrukciou sú najpútavejšou časťou Zakázaného mesta pre tých, ktorí ho obdivujú spoza múra.
 • brána - Na každej strane Zakázaného mesta bola postavená brána. Každé obrovské bránové krídlo zdobia zlaté gombíky usporiadané v deviatich radoch a deviatich stĺpcoch.
 • cisárska záhrada - Na vnútornom nádvorí vytvorili pre cisársku rodinu relatívne malú záhradu. Stromy, skaly, pavilóny a stojany na vonné tyčinky boli usporiadané podľa tradícií čínskej záhradnej architektúry.
 • Uhoľný vrch - Tento umelý kopec bol postavený zo zeme vykopanej počas výstavby priekopy, ktorá obklopuje Zakázané mesto. Tento 45 m vysoký kopec sa nachádza severne od komplexu, na severojužnej osi Zakázaného mesta. Jeho oficiálny názov je Vrch s pekným výhľadom, ale v hovorovej reči sa udomácnil názov "Uhoľný vrch".
 • Zlatá voda - Kľukatý umelý kanál, ponad ktorý sa klenie päť mramorových mostov, ktoré sú vlastne pokračovaním 5 priechodov Južnej brány.

Zakázané mesto je v súčasnosti najväčším zachovaným palácovým komplexom na svete. Rozprestiera sa na 720 tisícoch m². Má obdĺžnikový pôdorys, ktorého strany merajú v severojužnom smere 961 m a vo východozápadnom smere 753 m. Na stavbe tohto komplexu pracovalo pravdepodobne viac než milión robotníkov.

Okolo Zakázaného mesta sa rozprestieralo tzv. cisárske mesto. Cisárske mesto bolo obkolesené vnútorným mestom. Južne od neho sa nachádzalo vonkajšie mesto. Každé z nich bolo ohraničené osobitným múrom. Ochranu Zakázaného mesta zabezpečoval múr s výškou 7,9 m, ako aj 52 m široká a 6 m hlboká priekopa. Na štyroch rohoch palácového komplexu postavili veže a na jeho stranách umiestnili brány.

Zakázané mesto sa tradične delí na dve časti. Južná časť s väčšou rozlohou sa nazýva vonkajším nádvorím, kým severná časť vnútorným nádvorím.

Brány

 • Južná brána
 • Západná slávna brána
 • Brána božskej moci
 • Východná slávna brána
 • Brána najvyššej harmónie
 • Brána nebeskej čistoty

Paláce a siene

 • Sieň najvyššej harmónie
 • Sieň centrálnej harmónie
 • Sieň zachovania harmónie
 • Palác nebeskej čistoty
 • Sieň mentálnej kultivácie
 • Sieň bojovníckej udatnosti
 • Sieň literárnej slávy
 • Palác pokojnej dlhovekosti

Na území Zakázaného mesta stojí 980 stavieb. Najväčšie a najdôležitejšie z nich sú paláce a siene. Okrem nich sa v Zakázanom meste nachádzajú aj chrámy, svätyne a budovy s inými funkciami.

Najvýnimočnejšou stavbou Zakázaného mesta je Sieň najvyššej harmónie, ktorá bola centrálnou budovou celej ríše. Bola to najväčšia drevená sieň v krajine, jej rozloha dosahovala cca. 2300 m². Táto 27 metrov vysoká budova je umiestnená na trojúrovňovej mramorovej podstave, vďaka čomu je vyvýšená nad vonkajším priestorom. Sieň je 64 m široká a 34 m dlhá. Jej strešnú konštrukciu podopiera 86 drevených stĺpov. Cisársky trón natretý zlatým lakom sa nachádzal v strede miestnosti, ktorá bola najdôležitejším miestom cisárskych osláv.

Pri tvorbe tohto veľkolepého majstrovského diela sa projektanti Zakázaného mesta riadili tradičnými čínskymi filozofickými a náboženskými princípmi. Samozrejme, dôležitú úlohu zohrávala aj symbolika, ktorá zdôrazňovala veľkosť cisárskej moci.
Všetko má svoj symbolický význam: štruktúra a vzájomná poloha budov, použité farby (napr. žltá je farbou cisára) a čísla. Napríklad počet figúrok umiestnených pozdĺž hrebeňa strechy značí dôležitosť danej budovy. Na Sieni najvyššej harmónie môžeme vidieť 12 figúrok, na ostatných budovách je menší počet figúrok.

Trónna sála

Cisárska záhrada

 • Pavilón desaťtisíc jarí
 • Pavilón tisíc jesení
 • Pavilón karmínového snehu
 • Dom potravy prírody
 • Palác ríšskeho mieru
 • Sieň ríšskeho mieru
 • Pavilón vedúci do svetla
 • Palác nahromadenej elegancie - Nazýva sa aj Vrchom nádhery.

Rozprávanie

V roku 1369 tretí panovník dynastie Ming, Jung-le premiestnil cisárske sídlo z Nankingu do Pekingu. Palácový komplex bol postavený začiatkom nasledujúceho storočia, v rokoch 1406-1420.

Tento obrovský a honosný palácový komplex bol rezidenciou čínskych cisárov a mocenským centrom ríše takmer 500 rokov, až do začiatku 20. storočia. Konali sa tu aj dôležité slávnosti a obrady. Bol domovom 24 cisárov. Svoju dovtedajšiu funkciu stratil v roku 1912, keď abdikoval posledný cisár, Pchu-i.

Zakázané mesto je v súčasnosti najväčším zachovaným palácovým komplexom na svete. Rozprestiera sa na 720 tisícoch m². Má obdĺžnikový pôdorys, ktorého strany merajú v severojužnom smere 961 m a vo východozápadnom smere 753 m. Na stavbe tohto komplexu pracovalo pravdepodobne viac než milión robotníkov.

Na území Zakázaného mesta stojí 980 stavieb. Najväčšie a najdôležitejšie z nich sú paláce a siene. Okrem nich sa v Zakázanom meste nachádzajú aj chrámy, svätyne a budovy s inými funkciami. Najvýnimočnejšou stavbou Zakázaného mesta je Sieň najvyššej harmónie, ktorá bola centrálnou budovou celej ríše.

Zakázané mesto sa dnes nazýva Starým palácom a patrí do organizačného rámca Palácového múzea. Každoročne priláka milióny turistov. Počas najrušnejších dní na jeho územie vstúpi viac ako stotisíc návštevníkov.
Považuje sa za jednu z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny a zároveň je najväčším starovekým stavebným komplexom z dreva, ktorý sa v roku 1987 dostala na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Súvisiace extra

Stredoveký čínsky cisár

Cisár tejto ríše bol pánom života i smrti.

Pagoda Liuhe (Chang-čou, 12. storočie)

Budhistická pagoda šiestich harmónií sa nachádza v Číne, pri rieke Qiantang.

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Čínsky dom

Tradičný čínsky siheyuan je stavebný komplex, ktorý obklopuje obdĺžnikový dvor.

Džunka

Tieto lode boli vybavené charakteristickými plachtami a použili ich na vojenské a obchodné účely.

Stredoveký čínsky vojak

Vybavenie čínskych vojakov v stredoveku bolo primitívne.

Administratívna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví hlavné administratívne jednotky Číny.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Mongolský chán (13. storočie)

Vládcom obrovskej Mongolskej ríše bol veľký chán.

Reliéfna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví reliéf a hydrografiu Číny.

Alhambra v 16. storočí (Španielsko)

Názov tohto veľkolepého stavebného komplexu pochádza z arabčiny a znamená "červený".

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Londýnsky Tower

Pútavá história stavebného komplexu Tower sa píše už takmer tisíc rokov.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Added to your cart.