Vznik a typy oblakov

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Geografia

Kľúčové slová

počasie, cloud formácia, zrážky, Typy cloud, oblak, Oblaky, dážď, zasnežovanie, búrka, kolobeh vody, vodná para, voda, kvapôčky vody, kryštálik ľadu, atmosféra, vzduch, slnečné žiarenie, Kroky, slnečná energia, vyparovanie, zmrazenie, nalievanie, hydrosféra, dychový, tlak vzduchu, podnebie, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Vznik oblakov

 • slnečné žiarenie
 • vyparovanie z povrchu
 • vyparovanie z rastlín
 • vyparovanie z oceánu
 • stúpajúci, teplý, vlhký vzduch
 • stúpajúci, ochladzujúci sa, vlhký vzduch
 • kondenzácia
 • vznik oblakov

Vznik zrážok

 • vyparovanie
 • kondenzácia
 • vznik oblakov
 • vznik zrážok
 • dážď
 • sneženie

Typy oblakov

 • Cirrus (riasa) - Má vláknitú štruktúru, tvoria ho kryštáliky ľadu, nevytvára tieň a zrážky.
 • Cirrostratus (riasová sloha) - Je veľmi tenký, tvoria ho kryštáliky ľadu, má striebristú farbu, nevytvára zrážky.
 • Cirrocumulus (riasová kopa) - Samostatné malé chumáče, ktoré sú usporiadané do vlnitých radov, tvoria ich kryštáliky ľadu, nevytvárajú zrážky.
 • Altostratus (vysoká sloha) - Rovnomerne sivá vrstva oblakov, ktorá zvyčajne vytvára zrážky, môže nanajvýš priniesť menšie množstvo dažďa alebo snehu.
 • Altocumulus (vyvýšená kopa) - Tvoria ho malé chumáče usporiadané do vrstiev, nevytvára zrážky.
 • Stratocumulus (slohová kopa) - Tvoria ho ploché chumáče, väčšinou nie je úplne uzatvorený, zrážky vytvára iba zriedkavo.
 • Stratus (sloha) - Podobá sa hmle vzniknutej vo vyššej polohe, jedná sa o rovnomernú, uzatvorenú vrstvu, môže priniesť mrholenie, mrznúci dážď.
 • Cumulus (kopa) - Ostro ohraničený oblak v tvare kupoly. Prináša lejak, snehové prehánky alebo zrnitý sneh.
 • Nimbostratus (dažďová sloha) - Hrubý, rovnomerne tmavosivý oblak vznikajúci v nižších polohách. Objavuje sa popri teplom fronte. Prináša tichý dážď alebo sneženie.
 • Cumulonimbus (búrkový oblak) - Vysoký oblak, jeho spodná časť je nerovnomerná, vrchná časť pripomína nákovu. Môže priniesť prudký lejak, ľadovec, prietrž mračien.
 • 0 m
 • 2000 m
 • 6000 m

Kondenzácia

 • čiastočka sadze
 • kondenzácia
 • nadmerne ochladená kvapôčka vody
 • ľadová kvapôčka

Animácia

 • slnečné žiarenie
 • vyparovanie z povrchu
 • vyparovanie z rastlín
 • vyparovanie z oceánu
 • stúpajúci, teplý, vlhký vzduch
 • stúpajúci, ochladzujúci sa, vlhký vzduch
 • kondenzácia
 • vznik oblakov
 • vyparovanie
 • kondenzácia
 • vznik oblakov
 • vznik zrážok
 • Cirrus (riasa) - Má vláknitú štruktúru, tvoria ho kryštáliky ľadu, nevytvára tieň a zrážky.
 • Cirrostratus (riasová sloha) - Je veľmi tenký, tvoria ho kryštáliky ľadu, má striebristú farbu, nevytvára zrážky.
 • Cirrocumulus (riasová kopa) - Samostatné malé chumáče, ktoré sú usporiadané do vlnitých radov, tvoria ich kryštáliky ľadu, nevytvárajú zrážky.
 • Altostratus (vysoká sloha) - Rovnomerne sivá vrstva oblakov, ktorá zvyčajne vytvára zrážky, môže nanajvýš priniesť menšie množstvo dažďa alebo snehu.
 • Altocumulus (vyvýšená kopa) - Tvoria ho malé chumáče usporiadané do vrstiev, nevytvára zrážky.
 • Stratocumulus (slohová kopa) - Tvoria ho ploché chumáče, väčšinou nie je úplne uzatvorený, zrážky vytvára iba zriedkavo.
 • Stratus (sloha) - Podobá sa hmle vzniknutej vo vyššej polohe, jedná sa o rovnomernú, uzatvorenú vrstvu, môže priniesť mrholenie, mrznúci dážď.
 • Cumulus (kopa) - Ostro ohraničený oblak v tvare kupoly. Prináša lejak, snehové prehánky alebo zrnitý sneh.
 • Nimbostratus (dažďová sloha) - Hrubý, rovnomerne tmavosivý oblak vznikajúci v nižších polohách. Objavuje sa popri teplom fronte. Prináša tichý dážď alebo sneženie.
 • Cumulonimbus (búrkový oblak) - Vysoký oblak, jeho spodná časť je nerovnomerná, vrchná časť pripomína nákovu. Môže priniesť prudký lejak, ľadovec, prietrž mračien.
 • 0 m
 • 2000 m
 • 6000 m

Súvisiace extra

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Teplý front, studený front

Pri stretnutí teplého a studeného vzduchu sa vytvorí teplý alebo studený front.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Added to your cart.