Vznik Zeme a Mesiaca

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Geografia

Kľúčové slová

Zem, Mesiac, Stavebný pozemok, Mesiac formácie, Slnečná sústava, preto-Krajina, Theia, planéta, protoplanéty, skalnatá planéta, terestrické planéty, Zemeguľa, astronómia, astrofyzika, zemepis, fyzika, fyzikálna

Súvisiace extra

Scénky

Formovanie proto-Zeme

  • protoplanéta - Nazývaná aj planetezimála. Telesá, ktoré majú niekoľkokilometrové rozmery a sformovali sa z plynovo-prachovej hmloviny počas vzniku slnečnej sústavy.

Vznik Zeme sa viaže ku vzniku slnečnej sústavy. Slnečnú sústavu tvoriaca plynovo-prachová hmlovina sa postupne zhlukovala, nahromadilo sa čoraz viac hmoty a teplota stredu sa zvyšovala. Slnko vzniklo z tejto v strede nahromadenej hmoty. Ostatné časti hmloviny sa kvôli rýchlej rotácii rozptýlili a obiehali okolo Slnka vo forme disku. Prachové častice, ktoré sa v ňom nachádzali, sa elektrostaticky zlepili. Keď nadobudli kilometrové rozmery, v dôsledku gravitácie zrástli a začali tvoriť protoplanéty. Takýmto spôsobom, pred 4,6 miliardami rokov vznikla aj Zem.


170 miliónov rokov po vzniku Zeme rovnako mladá planéta Theia narazila do Zeme, ktorá mala ešte tvárny povrch. Pri tejto zrážke menšia planéta Theia zanikla, jej hmota splynula so Zemou. Vďaka tomu hmotnosť Zeme vzrástla a dosiahla prakticky svoju dnešnú hmotnosť. Časť hmoty, ktorá vyletela po zrážke, zostala na obežnej dráhe okolo Zeme a vytvorila okolo Zeme systém prstencov.


Zrážkou týchto úlomkov vznikol Mesiac. Po zániku systému prstencov sa Mesiac stal horúcim astronomickým objektom, rotujúcim 25 tisíc kilometrov nad povrchom Zeme. V tomto období sa na Mesiaci stále vyskytovali sopky, tečúca láva a Mesiac mal vlastné magnetické pole.


Jav prílivu a odlivu, ktorý vznikol medzi Mesiacom a Zemou, priniesol so sebou rôzne zmeny. Na jednej strane sa Mesiac stal telesom s viazanou rotáciou, t.j. jeho doba obehu okolo Zeme sa zhoduje s dobou rotácie okolo vlastnej osi. Na druhej strane sa Mesiac postupne vzďaľoval od Zeme, ochladol a stal sa neaktívnym.


V súčasnosti je priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme 384 tisíc kilometrov. Aj momentálne sa vzďaľuje od Zeme, ročne 3,8 cm. Kvôli tomu sa jeho doba obehu okolo Zeme stále predlžuje, avšak z dôvodu viazanej rotácie sa predlžuje aj jeho doba rotácie okolo vlastnej osi. Jav prílivu a odlivu ovplyvňuje aj Zem: rotácia Zeme okolo vlastnej osi sa spomaľuje, t.j. dĺžka pozemského dňa sa pomaly predlžuje.


Definície pojmov:


Planéta: Astronomický objekt obiehajúci okolo hviezdy (napr. Slnka), ktorý nemá dostatočnú hmotnosť na to, aby sa v jeho vnútri mohla spustiť termonukleárna fúzia (preto nevyžaruje vlastné svetlo), ale jeho hmotnosť je dostatočne veľká na to, aby sa zaokrúhľoval vlastnou gravitáciou.


Hviezda: Astronomický objekt s vlastným svetlom, jeho vyžarovanie spôsobujú fúzne reakcie prebiehajúce v jeho vnútri.
Slnečná sústava: Oblasť, kde dominuje gravitačná sila Slnka. Sústava je vlastne guľa s polomerom cca. 2 svetelných rokov, v jej strede sa nachádza Slnko, okolo ktorého obieha mnoho menších a väčších telies.

Slnečná sústava: Oblasť, kde dominuje gravitačná sila Slnka. Táto sústava je vlastne guľa s polomerom cca. 2 svetelných rokov, v jej strede sa nachádza Slnko, okolo ktorého obieha mnoho menších a väčších telies.

Zrážka Zeme a planéty Theia

  • proto-Zem - Horúci, tvárny astronomický objekt menších rozmerov ako dnešné rozmery Zeme.
  • Theia - Astronomický objekt približne takých rozmerov ako Mars, ktorý sa pohyboval okolo Slnka po dráhe nachádzajúcej sa blízko Zeme a zrazil sa so Zemou.

Vznik Mesiaca

  • Zem - Z úlomkov, ktoré vyleteli počas zrážky, sa okolo nej vytvoril systém prstencov.
  • Mesiac - Horúci astronomický objekt nachádzajúci sa v blízkosti Zeme (25 000 km), ktorý vznikol z úlomkov Zeme a planéty Theia.

Ochladenie

  • Zem - Charakterizuje ju pomaly tuhnúca kôra.
  • Mesiac - Geologicky neaktívny, chladnúci astronomický objekt vzďaľujúci sa od Zeme.

Dnešný stav

  • Zem - Jej rotácia okolo vlastnej osi sa postupne spomaľuje, preto sa dĺžka dňa každých 100 rokov predlžuje o 0,002 sekundy.
  • Mesiac - Aktuálna priemerná vzdialenosť tohto astronomického objektu od Zeme je 384 000 km, aj v súčasnosti sa vzďaľuje od Zeme ročne o 3,8 cm.

Animácia

Rozprávanie

Vznik Zeme sa viaže ku vzniku slnečnej sústavy. Slnečnú sústavu tvoriaca plynovo-prachová hmlovina sa postupne zhlukovala, nahromadilo sa čoraz viac hmoty a teplota stredu sa zvyšovala. Slnko vzniklo z tejto v strede nahromadenej hmoty. Ostatné časti hmloviny sa kvôli rýchlej rotácii rozptýlili a obiehali okolo Slnka vo forme disku. Prachové častice, ktoré sa v ňom nachádzali, sa elektrostaticky zlepili. Keď nadobudli kilometrové rozmery, v dôsledku gravitácie zrástli a začali tvoriť protoplanéty. Takýmto spôsobom, pred 4,6 miliardami rokov vznikla aj Zem.


170 miliónov rokov po vzniku Zeme rovnako mladá planéta Theia narazila do Zeme, ktorá mala ešte tvárny povrch. Pri tejto zrážke menšia planéta Theia zanikla, jej hmota splynula so Zemou. Vďaka tomu hmotnosť Zeme vzrástla a dosiahla prakticky svoju dnešnú hmotnosť. Časť hmoty, ktorá vyletela po zrážke, zostala na obežnej dráhe okolo Zeme a vytvorila okolo Zeme systém prstencov.


Zrážkou týchto úlomkov vznikol Mesiac. Po zániku systému prstencov sa Mesiac stal horúcim astronomickým objektom, rotujúcim 25 tisíc kilometrov nad povrchom Zeme. V tomto období sa na Mesiaci stále vyskytovali sopky, tečúca láva a Mesiac mal vlastné magnetické pole.


Jav prílivu a odlivu, ktorý vznikol medzi Mesiacom a Zemou, priniesol so sebou rôzne zmeny. Na jednej strane sa Mesiac stal telesom s viazanou rotáciou, t.j. jeho doba obehu okolo Zeme sa zhoduje s dobou rotácie okolo vlastnej osi.Na druhej strane sa Mesiac postupne vzďaľoval od Zeme, ochladol a stal sa neaktívnym.


V súčasnosti je priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme 384 tisíc kilometrov. Aj momentálne sa vzďaľuje od Zeme, ročne 3,8 cm. Kvôli tomu sa jeho doba obehu okolo Zeme stále predlžuje, avšak z dôvodu viazanej rotácie sa predlžuje aj jeho doba rotácie okolo vlastnej osi. Jav prílivu a odlivu ovplyvňuje aj Zem: rotácia Zeme okolo vlastnej osi sa spomaľuje, t.j. dĺžka pozemského dňa sa pomaly predlžuje.

Súvisiace extra

Časová špirála

V hre rozmiestňujeme historické udalosti na správne miesto.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Štruktúra Zeme (základná)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Kométy

Kométy sú pôsobivé astronomické objekty, ktoré obiehajú okolo Slnka.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Mesačné fázy

Počas obežnej dráhy sa viditeľnosť osvetlených častí Zeme neustále mení.

Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o formovaní terestriálnych planét.

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Pristátie na Mesiaci: 20.júla 1969

Neil Armstrong, jeden z členov posádky Apolla-11 bol prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.

Radar (Zoltán Bay)

V roku 1946 maďarský vedec zachytil pomocou tohto zariadenia radarové ozveny z Mesiaca.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď Mesiac prechádza tieňovým kužeľom Zeme.

Zatmenie Slnka

Keď sa Slnko, Mesiac a Zem stretnú v jednej priamke, Mesiac môže čiastočne alebo celkom zakryť Slnko.

Zaujímavé fakty z geografie - Astronómia

Naša slnečná sústava nám ponúka mnoho zaujímavých faktov.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Misia Apollo 15 (mesačné vozidlo)

Animácia zobrazuje dvojmiestne mesačné vozidlo, ktoré bolo použité počas misie Apollo 15.

Added to your cart.