Venuša

Venuša

Venuša je druhá planéta od Slnka, po Mesiaci je to najjasnejší objekt na nočnej oblohe.

Geografia

Kľúčové slová

Venuša, Hesperus, Slnečná sústava, skalnatá planéta, vnútorné planéty, Slnko, planéta, astronómia, astrofyzika, zemepis, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Slnečná sústava

 • Slnko
 • Merkúr
 • Venuša
 • Zem
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Urán
 • Neptún

Venuša je jednou z planét slnečnej sústavy a druhou vnútornou planétou od Slnka. Je to kamenná (terestriálna) planéta s vysokou hustotou (5,25 g/cm³). Svojou veľkosťou a hmotnosť sa veľmi podobá Zemi, preto ju často nazývajú aj sestrou Zeme.

Venuša

 • os rotácie
 • priamka kolmá na rovinu obežnej dráhy
 • rovina obežnej dráhy Venuše
 • obežná dráha Venuše okolo Slnka
 • rovník Venuše
 • 177,4°

Údaje:

– priemer: 12 103,6 km (0,95-násobok toho zemského)

– hmotnosť: 4,868 · 10²⁴ kg (0,815-násobok tej zemskej)

– priemerná hustota: 5,243 g/cm³

– povrchová gravitácia: 0,907 g

– povrchová teplota: +460 °C

– počet mesiacov: 0

– rotačná perióda: -243,16 dní

– sklon osi: 177,4° (takmer kolmá na obežnú rovinu)

– priemerná vzdialenosť od Slnka: 108 200 000 km = 0,72 AU = 6,04 svetelných minút

– excentricita: 0,0068 (takmer kruhová)

– doba obehu: 224,7 dní

Topografia

 • Zem Aphrodite
 • Zem Lada
 • Nížina Atalanta
 • Nížina Audra
 • Nížina Sedna
 • Nížina Niobe
 • Nížina Tinatin
 • Nížina Helen
 • Nížina Guinevere
 • Nížina Aino
 • Nížina Zhibek
 • Nížina Lavinia
 • Nížina Navka
 • Vrch Freyja
 • Vrch Maxwell
 • Nížina Vellamo
 • Nížina Rusalka
 • Región Alpha
 • Región Beta
 • Vrch Rhea
 • Vrch Theia
 • Vrch Gula
 • Vrch Maat
 • Kaňon Artemis
 • Zem Ishtar

Jej povrch je pustý, skalnatý. Nie je tu veľa impaktných kráterov, ale je tu niekoľko funkčných bazaltových sopiek, ktoré majú podobu štítov. Neprebiehajú tu žiadne procesy platňovej tektoniky. Jej povrch pokrývajú priehľadné oblaky kyseliny sírovej, ktoré majú vysokú schopnosť odrážať svetlo.
Mnoho astronómov je toho názoru, že dávnejšie sa na povrchu Venuše vyskytovala aj voda, ale kvôli zvýšenej intenzite slnečného svetla sa zvýšila aj teplota, čo spôsobilo postupné vyparovanie oceánov, čím sa zvýšil obsah vodnej pary v atmosfére.
Nakoľko vodná para dobre pohlcuje infračervené žiarenie, skleníkový efekt sa zintenzívnil, čo spôsobilo ďalšie zvýšenie teploty a urýchlenie vyparovania.
Spomedzi kamenných planét Venuša má najhustejšiu atmosféru, ktorá je tvorená hlavne oxidom uhličitým, ale nachádza sa v nej aj síra (čo signalizuje sopečnú činnosť). Tlak atmosféry je 90-krát väčší ako v prípade Zeme.
V rámci slnečnej sústavy na tejto planéte je najsilnejší skleníkový efekt, preto je povrchová teplota veľmi vysoká (+460°C). Venušu stále zahaľuje hustá vrstva oblakov, ktorá odráža približne dve tretiny svetla, ktoré na ňu dopadá.

Prierez Venušou

 • atmosféra - Je mimoriadne hustá a ťažká, tvorí ju hlavne oxid uhličitý. Horná hranica troposféry sa nachádza vo výške 100 km.
 • kôra - Je hrubá niekoľko desiatok kilometrov.
 • plášť - Jeho hrúbka dosahuje približne 3000 km.
 • jadro - V strede planéty sa pravdepodobne nachádza železné jadro s priemerom 6000 km.

Dráha Venuše

 • Venuša
 • Slnko
 • priemerná vzdialenosť od Slnka: 108 200 000 km
 • obežná doba: 224,7 dní
 • obežná dráha Venuše

Animácia

 • Slnko
 • Merkúr
 • Venuša
 • Zem
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Urán
 • Neptún
 • os rotácie
 • priamka kolmá na rovinu obežnej dráhy
 • rovina obežnej dráhy Venuše
 • obežná dráha Venuše okolo Slnka
 • rovník Venuše
 • 177,4°
 • atmosféra - Je mimoriadne hustá a ťažká, tvorí ju hlavne oxid uhličitý. Horná hranica troposféry sa nachádza vo výške 100 km.
 • kôra - Je hrubá niekoľko desiatok kilometrov.
 • plášť - Jeho hrúbka dosahuje približne 3000 km.
 • jadro - V strede planéty sa pravdepodobne nachádza železné jadro s priemerom 6000 km.
 • Venuša
 • Slnko
 • priemerná vzdialenosť od Slnka: 108 200 000 km
 • obežná doba: 224,7 dní
 • obežná dráha Venuše

Rozprávanie

Nakoľko Venuša patrí medzi najjasnejšie astronomické objekty, pomenovali ju po bohyni krásy. Venuša je v rímskej mytológii bohyňou záhrad. Stotožňovali ju s Afroditou, ktorá bola v gréckej mytológii bohyňou krásy a lásky.
Niektorí starovekí astronómovia si mysleli, že vidia dva rozdielne astronomické objekty na východnej a západnej strane Slnka. Rannú Venušu nazvali nositeľkou svetla, Phosphorus a večernú pomenovali po synovi Atlasa, Hesperovi.
Grécky filozof a matematik Pythagoras si ako prvý všimol, že Phosphorus a Hesperus je ten istý astronomický objekt.
Pri pohľade zo Zeme Venuša sa počas svojho obehu dostáva raz na jednu a raz na druhú stranu Slnka. Raz ju vidíme ako Večernicu a inokedy ako Zorničku.

Pri pohľade zo Zeme sa od Slnka nevzdiali viac než o 46 stupňov, má podobné fázy ako Mesiac.

Pri Venuši preletela prvá kozmická sonda v roku 1962, bol to Mariner 2. Kvôli hustej atmosfére a oblakom nemožno vidieť jej povrch. Táto planéta bola zmapovaná pomocou radarov kozmických sond Pioneer-Venus, Venera a Magellan navedených na obežnú dráhu okolo planéty a pozemských rádioteleskopov.

Podľa údajov Pioneera 70% jej povrchu tvoria roviny s kopcami, 20% poklesnuté, výrazne oddelené nížiny, 10% "kontinenty", ktoré vystupujú 4-5 kilometrov nad priemernú úroveň povrchu.
Sovietske sondy Venera 7-14 pristáli na povrchu, nasnímali panoramatické obrázky a analyzovali pôdu. Kvôli vysokej teplote fungovali iba 1-2 hodiny.

Európska kozmická sonda Venus Express vypustená v roku 2005 podrobne analyzuje atmosféru, oblaky, mapuje plazmatické prostredie planéty a vlastnosti povrchu.
21. mája 2010 bola vypustená japonská sonda Venus Climate Orbiter. Úlohou tejto sondy je zistiť, prečo je atmosféra Venuše schopná superrotácie, ako sa formujú oblaky z kyseliny sírovej, či sú na tejto planéte aktívne sopky, či sa na nej vyskytovali vodné oceány.

Venuša je jednou z planét slnečnej sústavy a druhou vnútornou planétou od Slnka.

Je to kamenná (terestriálna) planéta s vysokou hustotou (5,25 g/cm³). Svojou veľkosťou a hmotnosť sa veľmi podobá Zemi, preto ju často nazývajú aj sestrou Zeme.
Jej povrch je pustý, skalnatý. Nie je tu veľa impaktných kráterov, ale je tu niekoľko funkčných bazaltových sopiek, ktoré majú podobu štítov. Neprebiehajú tu žiadne procesy platňovej tektoniky. Jej povrch pokrývajú priehľadné oblaky kyseliny sírovej, ktoré majú vysokú schopnosť odrážať svetlo.
Mnoho astronómov je toho názoru, že dávnejšie sa na povrchu Venuše vyskytovala aj voda, ale kvôli zvýšenej intenzite slnečného svetla sa zvýšila aj teplota, čo spôsobilo postupné vyparovanie oceánov, čím sa zvýšil obsah vodnej pary v atmosfére.
Nakoľko vodná para dobre pohlcuje infračervené žiarenie, skleníkový efekt sa zintenzívnil, čo spôsobilo ďalšie zvýšenie teploty a urýchlenie vyparovania.
Spomedzi kamenných planét Venuša má najhustejšiu atmosféru, ktorá je tvorená hlavne oxidom uhličitým, ale nachádza sa v nej aj síra (čo signalizuje sopečnú činnosť). Tlak atmosféry je 90-krát väčší ako v prípade Zeme.
V rámci slnečnej sústavy na tejto planéte je najsilnejší skleníkový efekt, preto je povrchová teplota veľmi vysoká (+460°C).

Venušu stále zahaľuje hustá vrstva oblakov, ktorá odráža približne dve tretiny svetla, ktoré na ňu dopadá.
Os Venuše uzatvára iba 2,6-stupňový uhol s kolmicou na rovinu obehu, kvôli tomuto malému sklonu počasie nie je ovplyvnené zmenami ročných období, naviac kvôli silnému skleníkovému efektu v nižšie položených vrstvách atmosféry nie je výrazný rozdiel ani medzi teplotou na póloch a rovníku, respektíve dennou a nočnou teplotou.

Venuša rotuje opačným smerom vzhľadom k smeru jej obehu. Je to planéta s najpomalšou rotáciou v slnečnej sústave, jej rotačná perióda predstavuje 243 pozemských dní. Magnetické pole Venuše je mimoriadne slabé. Slnečný vietor je v priamej interakcii s ionosférou planéty.

Súvisiace extra

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Slnečná sústava, planéty

Okolo Slnka obieha na obežnej dráhe 8 planét.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Jupiter

Jupiter je najväčšia planéta slnečnej sústavy, má dva a pol krát väčšiu hmotnosť než všetky ostatné planéty dohromady.

Keplerove zákony pohybu planét

Tri dôležité zákony popisujúce pohyb planét boli formulované Johannesom Keplerom.

Mars

Na červenej planéte skúmajú stopy po vode a živote.

Merkúr

Merkúr je najvnútornejšou a najmenšou planétou slnečnej sústavy.

Misia Cassini-Huygens (1997-2017)

Kozmická sonda Cassini skúmala Saturn a jeho mesiace takmer 20 rokov.

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o formovaní terestriálnych planét.

Misia New Horizons

Kozmickú sondu New Horizons vypustili v roku 2006. Jej úlohou bolo skúmať Pluto a Kuiperov pás.

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd, z ktorých jednou je Slnko.

Neptún

Neptún je najvzdialenejšie planéta Slnečnej sústavy, a najmenšia z plynných obrov.

Pluto - Cháron systém

Cháron je mesiac trpasličej planéty Pluto.

Saturn

Saturn je druhá najväčšia planéta slnečnej sústavy, možno ju ľahko rozpoznať vďaka sústave prstencov.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Urán

Urán je 7 planéta od Slnka typu Jupiter, čiže patrí medzi plynné obri.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Added to your cart.