Veľký čínsky múr

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Dejepis

Kľúčové slová

Veľký čínsky múr, Š’-chuang-ti, Čína, Svetovej Dedičstvo, rozhľadňa, Obrana, opevneie, hranice, cisár, starovek, kočovní ľudia, dymové signály, Huni, v stredoveku, cestovný ruch

Súvisiace extra

Otázky

 • Proti útokom ktorého národa poskytoval Veľký čínsky múr ochranu?
 • Je to pravda, že Veľký čínsky múr možno vidieť voľným okom aj z Mesiaca?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVeľký čínsky múr nemožno vidieť z Mesiaca voľným okom, lebo jeho šírka dosahuje iba pár metrov.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVeľký čínsky múr predstavuje súbor opevnení a múrov rôznej dĺžky.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVeľký čínsky múr je súvislým múrom, ktorý dosahuje dĺžku niekoľkých tisícok km.
 • Aká je celková dĺžka jednotlivých úsekov Veľkého čínskeho múru?
 • Kedy bol Veľký čínsky múr postavený?
 • Ktoré tvrdenie platí pre Veľký čínsky múr?
 • Ktoré tvrdenie platí pre Veľký čínsky múr?
 • Ktoré tvrdenie neplatí\npre Veľký čínsky múr?
 • Je to pravda, že Veľký čínsky múr sa zachoval v celej dĺžke?
 • Z ktorého smeru poskytoval Veľký čínsky múr ochranu pred útokmi?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVeľký čínsky múr bol postavený v údolí, aby zastavil vojská rútiace sa z vrchov.
 • Prečo sa Veľký čínsky múr nazýva\naj Múrom sĺz?
 • Ktorá stavba nie je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO?
 • Je pravda, že sa na Veľkom čínskom múre v intervaloch niekoľkých stoviek metrov nachádzajú strážne veže?
 • Akým spôsobom si strážcovia posielali znamenia?
 • Akú "Veľkú" stavbu mala ešte staroveká Čína?
 • Čo bolo uskladnené v baštách Veľkého čínskeho múru?
 • Aká bola zvyčajne vzdialenosť\nmedzi baštami, respektíve strážnymi vežami?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVäčšia časť Veľkého čínskeho múru dnes\npodlieha skaze.
 • Aká veľká časť zmizla z múru, ktorý bol postavený počas dynastie Ming?

Scénky

Súvisiace extra

Stredoveký čínsky vojak

Vybavenie čínskych vojakov v stredoveku bolo primitívne.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Stredoveký čínsky cisár

Cisár tejto ríše bol pánom života i smrti.

Čínsky dom

Tradičný čínsky siheyuan je stavebný komplex, ktorý obklopuje obdĺžnikový dvor.

Administratívna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví hlavné administratívne jednotky Číny.

Džunka

Tieto lode boli vybavené charakteristickými plachtami a použili ich na vojenské a obchodné účely.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Mongolská ríša

Legendárny mongolský panovník, Čingischán svojimi dobyvačnými vojnami vytvoril obrovskú ríšu.

Namdemun (Soul, Južná Kórea, 14. storočie)

Namdaemun je určený ako prvý národný poklad v Južnej Kórei, bol jeden z hlavných brán Soulu stredovekých mestských hradieb.

Pagoda Liuhe (Chang-čou, 12. storočie)

Budhistická pagoda šiestich harmónií sa nachádza v Číne, pri rieke Qiantang.

Panda veľká

Zoznámte sa s medveďom, ktorý sa stal symbolom pre ochranu zvierat.

Reliéfna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví reliéf a hydrografiu Číny.

Skýtsky zlatý bojovník (3. storočie pr. Kr.)

Nositeľa brnenia, ktorého našli v kurhane Issyk v Kazachstane, nazvali „Zlatým bojovníkom”.

The Giant Swing (Bangkok)

The Giant Swing is one of the symbols of Bangkok.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, that is, Wat Arun Ratchawararam.

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Mongolský bojovník (13. storočie)

Vďaka obávaným bojovníkom Mongoli vytvorili rozsiahlu ríšu.

Hrad Himedži

Japonský hrad nachádzajúci sa v blízkosti Osaka sa nazýva aj Biela volavka, pretože má biele steny.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Added to your cart.