V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Výtvarné umenie

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktoré postavy sú zobrazené na obraze Poslednej večere?
 • Ktorá maľba je Leonardovým dielom?
 • Ktorá maľba NIE je Leonardovým dielom?
 • Čomu sa Leonardo NEvenoval hĺbkovo?
 • Ktorý výraz opisuje Leonarda?
 • Ktorá „profesia” NEvystihuje Leonarda?
 • S ktorým mestom sa NEspája Leonardova činnosť?
 • V koho dielni sa učil Leonardo?
 • V ktorom storočí zomrel Leonardo?
 • V ktorom storočí sa narodil Leonardo?
 • Akú mal Leonardo národnosť?
 • Aký špeciálny spôsob písania používal Leonardo pri zaznamenávaní svojich poznámok?
 • Koho nevôľu vyvolali Leonardove štúdie ľudskej anatómie?
 • Čomu sa Leonardo NEvenoval hĺbkovo?
 • Čomu sa Leonardo NEvenoval hĺbkovo?
 • Je to pravda, že Leonardo skonštruoval väčšinu zariadení, ktoré boli zobrazené na jeho náčrtoch?
 • Kto bol Leonardovým súčasníkom?
 • Čo NEvynašiel Leonardo?
 • Čo vynašiel Leonardo?
 • Čo NEmohlo byť na Leonardovom stole?
 • V ktorom umeleckom období pôsobil Leonardo?
 • Je to pravda, že mnoho Leonardových nápadov sa zrodilo pri pozorovaní prírody?

Scénky

Dielňa

Prechádzka

Dioráma

Umelecké diela

Písací stôl

Náčrty

Polyhistor

Úloha

Animácia

Rozprávanie

Prelom 15. a 16. storočia priniesol významné zmeny v dejinách ľudstva, preto sa oprávnene považuje za úsvit novoveku.
V tomto období žil aj Leonardo da Vinci, pravzor renesančného človeka.

Rôznorodá činnosť tohto polyhistora, ktorý sa vyznamenal ako umelec aj ako vynálezca, sa spája s viacerými mestami, spomedzi nich však z viacerých hľadísk vyniká Florencia.
Leonardo čerpal z práce predošlých vedcov, ale väčšina jeho nápadov a výsledkov, ktoré prekonali vtedajšiu dobu, sa zrodila z jeho vedeckej zvedavosti a pozorovania prírody. Do tejto skupiny patria jeho anatomické štúdie, kvôli ktorým vykonával pitvy, čo vyvolalo nevôľu cirkvi.

Zaujímavou súčasťou Leonardovej inžinierskej práce sú jeho predstavy o lietaní. Väčšina týchto štúdií zostala na papieri a nebol postavený ani ich model. Neskôr sa zistilo, že niektoré z týchto plánov by v praxi neboli funkčné.

Výsledky jeho práce v oblasti vojenského inžinierstva boli praktickejšie. Väčšinu bojových strojov skonštruoval na objednávku. Vyvinul mnoho kreatívnych útočných zbraní a skvelých obranných zariadení. Mnohé z nich sa považujú za predchodcov moderných vojenských zbraní.

Avšak meno majstra sa stalo nesmrteľným nielen vďaka jeho vedeckej, ale aj umeleckej činnosti. Okrem umelecky náročných skíc s rôznou tematikou vytvoril aj mnoho legendárnych malieb. Tajomný úsmev Mony Lízy je jedným z najznámejších diel v histórii umenia. Záhadný úsmev bezstarostnej ženy je verným odrazom vtedajšej doby, ako aj života Leonarda da Vinciho.

Súvisiace extra

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Dielňa Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronómiu o dôležité poznatky.

Experimentálny vrtuľník (Oszkár Asboth, 1928)

Prvý vrtuľník Oszkára Asbotha uskutočnil svoj prvý let v roku 1928, čo sa stalo míľnikom v histórii letectva.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. storočie)

Kostol nanebovzatia Panny Márie je jedným z klenotov francúzskej gotickej architektúry.

Jaskyňa Altamira

Táto svetoznáma vápencová jaskyňa, ktorá ukrýva obdivuhodné jaskynné maľby, je jedným z najdôležitejších archeologických nálezísk paleolitického umenia.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Socha Apoxyomenosa

Táto svojrázna staroveká grécka socha bola nájdená na dne Jadranského mora.

Stredoveké arabské torpédo (Hassan al Rammáh, 13. storočie)

Stredoveký arabský vynálezca Hassan al Rammáh popisuje prvé torpédo na svete.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (15. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Gutenbergova tlač (Mainz, 15. storočie)

Podľa magazínu Life Gutenbergov vynález je najdôležitejšou udalosťou druhého tisícročia.

Kroje západnej Európy (Nový vek,16. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Daidalos a Ikaros

Staroveký grécky mýtus o tragédií otca a syna, ktorí chceli utiecť z ostrova Kréta.

Klzák Otta Lilienthala

Nemecký inžinier Otto Lilienthal bol prvým človekom, ktorý úspešne zvládol let klzákom, ktorý aj sám navrhol.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Zaujímavé povrchy

Möbiov list a Kleinova fľaša majú špeciálne dvojrozmerné povrchy s jednou stranou.

Added to your cart.