Uhličitanový ión (CO₃²⁻)

Uhličitanový ión (CO₃²⁻)

Vznikať môže: reakciou kovu s kyselinou uhličitou

Chémia

Kľúčové slová

uhličitan ion, kyslý zvyšok ion, anión, ión, zlúčenina ion, kyselina uhličitá, uhličitany, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Uhličitanový ión (CO₃²⁻)

Údaje

Molárna hmotnosť: 60,1 g/mol

Tvar molekuly: trojuholník

Väzbový uhol: 120o

Vlastnosti

Uhličitanový ión drží pokope kovalentná väzba, nesie dva záporné elektrické náboje. Väzby pí sú v ióne delokalizované. S kovovými iónmi a amoniakovým iónom vytvára soli. Uhličitany sú vo vode nerozpustné, výnimkou je iba uhličitan sodný, ktorý sa slabo rozpúšťa vo vode.

Výskyt a výroba

Uhličitanové ióny vznikajú z kyseliny uhličitej odtrhnutím dvoch protónov. Uhličitan vápenatý sa v prírode vyskytuje vo veľkom množstve a v rôznych formách: nachádza sa vo vápenci, mramore, kvapľoch, koraloch, vaječnej škrupine, a dolomite, ktorý vytvára celé pohoria. V laboratóriách sa oxid uhličitý vyrába z vápenca pomocou kyseliny chlorovodíkovej.

Použitie

Sóda, čiže uhličitan sodný sa používa na zmäkčovanie vody a pri výrobe skla. Uhličitan vápenatý sa v stavebnom priemysle používa ako základný materiál a na výrobu páleného vápna.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Oxid uhličitý (CO₂) (stredný stupeň)

Je to bezfarebný plyn bez zápachu. Hustota plynu je väčšia než hustota vzduchu. Nevyhnutné pre fotosyntézu rastlín.

Oxid uhoľnatý (CO) (stredný stupeň)

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využitie v priemysle.

Molekula úloha III. (Zložené ióny)

Úloha na precvičovanie a prehĺbovanie pojmov o zložených iónoch.

Kyselina dusičná (HNO₃)

Je jedným z kyslíkatých kyselín dusíka. Je bezfarebná kyselina so štipľavým zápachom, má silný oxidačný účinok.

Manganistanový ión (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mierny dezinfekčný prostriedok.

Added to your cart.