Trilobity (fosílie)

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Biológia

Kľúčové slová

Trilobity, fosílne, vyhynutý, praveký tvor, index fosílne, Prvohôr, Palaeozoic, Cambrian obdobia, morského tvora, chitín vrstva, chitín, brnenie, pavúkovce, rakovina, zviera, článkonožec, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Život v období permu

Táto 3D scénka vám predstaví flóru a faunu z poslednej periódy paleozoika.

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Apatosaurus

Bylinožravý dinosaurus s mohutnou stavbou tela a dlhým krkom.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Deinonychus

Deinonychus, ktorého meno znamená "hrozný pazúr", bol mäsožravým dinosaurom z čeľade dromeosaurov.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358–299 miliónmi rokov).

Homo erectus

"Človek vzpriamený" vyrábal nástroje a používal oheň.

Ichthyostega

Praobojživelník, ktorý vyhynul pred 360 mil.rokov. Patrí medzi prvé známe suchozemské štvornožce.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom konvergentnej evolúcie.

Kyjonožce

Dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.

Latiméria divná

Živá fosília, ktorá je dôležitým druhom z hľadiska evolúcie štvornožcov.

Mamut

Mamut je vyhynutý rod z čeľade slonovitých a radu chobotnancov. Lovili ho pravekí ľudia.

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie nie je smrteľné.

Pteranodon longiceps

Prehistorický lietajúci plaz podobný vtákom, avšak nie je medzi nimi priame evolučné spojenie.

Stegosaurus

Druh pravekého jaštera, ktorého kostenné platne slúžili na termoreguláciu.

Tiktaalik

Prechodná forma medzi rybami a suchozemskými štvornohými stavovcami.

Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Triceratops

Typ dinosaura z obdobia vrchnej kréty. Rozpoznať ho môžeme podľa kostenného goliera a troch rohov.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Medúza

Patria sem viaceré plávajúce rôsolovité mechúrniky. Je to najstarší druh zvierat, ktoré majú skutočné tkanivá.

Ploskuľa uškatá

Je jednou z najznámejších ploskavíc.

Added to your cart.