Tieňované 3D puzzle

Tieňované 3D puzzle

Táto vzrušujúce a farebné hra je určená k rozvoju priestorového vnímania. Riešenie môžete skontrolovať pomocou izometrického náhľadu.

Prírodopis

Kľúčové slová

skladačka, izometrický pohľad, stereopsis, 3D, Rozmiestnenie, Logika, matematika, Tieň, hra, úloha, projekcia

Súvisiace extra

3D Tangram

Špeciálna, 3D verzia známej čínskej logickej hry.

Geometrické transformácie 2.(posunutie)

Animácia prezetuje posunutie v priestore a rovine.

Hranoly

Táto animácia prezentuje niekoľko typov hranolov, od všeobecného k pravidelnému.

Kocka soma

Priestorové skladačky s úlohami a riešeniami.

Na koľko častí môže priestor rozdeliť 3 priamky?

Tri priamky môžeme v priestore rozmiestniť rôznym spôsobom. Preskúmajme, v ktorom prípade a na koľko častí sa môže rozdeľovať.

Náhľady

Pomocu troch rôznych náhľadov môžeme jednoznačne určiť typ telesa.

Navrhovanie kuchynského nábytku - priestorová sústava súradníc

Počítačový model kochynského nábytku pomáha pri spoznávaní sústavy súradníc.

Orientácia v priestore

Táto animácia umožňuje rozvíjanie priestorového vnímania, orientácie pomocou priestorových súradníc.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Rotačné telesá (obdĺžnik)

Otáčaním obdĺžnika okolo všetkých jeho strán získame špeciálne rotačné telesá.

Svetlo a tieň

Zmenou polohy svetelného zdroja môžete skúmať tiene dopadajúce na roviny súradnicovej sústavy.

Úlohy na precvičovanie váženia

Zaujímavé logické cvičenie:máte na výber viacero hmotností, ktoré vyzerajú rovnako, musíte nájsť tú, ktorá je odlišná.

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Detská izba

Táto animácia prispieva k rozvoju vnímania priestoru.

Rotujúce trojrozmerné hry

Úlohou je montovať rozdrobené trojrozmerné formy s rotáciou.

Added to your cart.