Templárski rytieri (12. storočie)

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Dejepis

Kľúčové slová

Templári, krížová výprava, Rytier, Kresťan, križiak, uzavretý mníšsky poriadok, Svätá Krajina, púť, v stredoveku, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý rád sa ešte zúčastňoval križiackych vojen?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVšetci templári, ktorí sa zúčastnili bitky o Muhi zahynuli.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári sa venovali popri ochrane pútnikov aj liečeniu.
 • Ktorý rád sa ešte zúčastňoval križiackych vojen?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári uchovávali Turínske plátno sto rokov.
 • Čo bolo osudom posledného veľmajstra Rádu templárov?
 • Na ktorý deň pripadlo francúzske zúčtovanie, ktoré znamenalo zánik templárov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nČinnosť templárov nerušene prebiehala až do 20. storočia.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nZánik templárov spôsobila séria súdnych procesov s falošnou obžalobou, o ktorú sa postaral francúzsky kráľ Filip IV.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNad templármi nestála žiadna autorita,\niba pápež.
 • Čo bolo symbolom templárov?
 • Kto stál na čele Rádu templárov?
 • Ktorá skupina nepatrila k Rádu templárov?
 • Akú úlohu mal Rád templárov?
 • Na koľko skupín sa delil Rád templárov?
 • Kedy bol založený Rád templárov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári boli pomenovaní podľa Šalamúnovho chrámu, ktorý bol ich sídlom.
 • Kde bol založený Rád templárov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári počas svojho pôsobenia získali veľký majetok a vplyv.
 • Aký spôsob boja uplatňovali templári?
 • Čo sa udialo vo Francúzsku 13. októbra 1307 (v piatok)?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV Maďarsku zlikvidoval Rád templárov Karol I. Róbert.
 • Kto bol Hugues de Payens?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTemplári uchovávali istý čas jeden exemplár Zlatej buly.
 • Ktorú kresťanskú relikviu strážili templári?
 • Kedy bol Rád templárov na vrchole svojej moci?
 • Ktorý francúzsky kráľ spôsobil pád templárov?
 • Čo nepatrilo k charakteristickým zbraniam templárov?
 • Čo nepatrilo k charakteristickým zbraniam templárov?
 • Akú farbu mal kríž na vlajke a plášti templárov?
 • Kto bol posledným (stredovekým) veľmajstrom templárov?
 • Kto napísal duchovný program templárov?
 • Ktoré pravidlá boli základom pre pravidlá Rádu templárov?
 • Koho chudobnými rytiermi boli spočiatku templári?
 • Čo nepomenúva pozíciu v rámci hierarchie Rádu templárov?
 • Kto strážil pečať Rádu templárov?

Scénky

Súvisiace extra

Stredoveký rytier

Stredovekí rytieri, ktorí bojovali na koňoch, boli vazalmi feudálov.

Šalamúnov chrám (Jeruzalem. 10. storočie pr. Kr.)

Šalamúnov chrám je jeden z najdôležitejších stavieb židovskej architektúry.

Erbová sieň

Jednou z najdôležitejších miestností stredovekého hradu bola rytierská sieň so svojráznou ozdobou a zariadená charakteristickým nábytkom.

Hrad Diósgyőr

Stredoveký hrad v Maďarsku postavil kráľ Ľudovít I.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Lutna a Ninera

Najstaršia verzia lutny sa objavila v starovekej Mezopotámií.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Arabský bojovník (6. storočie)

Najdôležitejšími zbraňami arabských bojovníkov boli luky a meče.

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Added to your cart.