Systém ochrany pred povodňami

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Geografia

Kľúčové slová

hrádza, Obrana, Záplava, záplavové územie, zaplavované územie, núdzová hrádza, koryto, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Regulovaný úsek rieky

Systém protipovodňových hrádzí je postavený po oboch stranách rieky. Jeho najdôležitejšími prvkami sú protipovodňové hrádze. Počas záplav je povodňová oblasť nachádzajúca sa medzi nimi zaplavená vodou. V prípade potreby hrádze možno navýšiť pomocou núdzovej hrádze, t.j. prúteného pletiva vyplneného zemou alebo vriec naplnených pieskom. Mimo protipovodňových hrádzí je oblasť chránená pred povodňami, ktorú už väčšinou neohrozujú záplavy. Vodu stekajúcu z hrádzí zachytáva obvodový kanál, ktorý zabraňuje tomu, aby sa voda dostala do oblasti chránenej pred povodňami. Na zachytenie vôd s vyššou hladinou sa stavajú letné hrádze, ktoré udržiavajú vodu rieky v rámci záplavového územia.

Systém protipovodňových hrádzí

 • obvodový kanál
 • ochranná hrádza
 • protipovodňová hrádza
 • povodňová oblasť
 • letná hrádza
 • zaplavované územie
 • koryto rieky
 • chránená povodňová oblasť

Prierez

 • obvodový kanál
 • ochranná hrádza
 • protipovodňová hrádza
 • povodňová oblasť
 • letná hrádza
 • zaplavované územie
 • koryto rieky
 • chránená povodňová oblasť

Záplava

 • núdzová hrádza
 • záplavové vody
 • obvodový kanál
 • ochranná hrádza
 • protipovodňová hrádza
 • povodňová oblasť
 • letná hrádza
 • zaplavované územie
 • koryto rieky
 • chránená povodňová oblasť

Súvisiace extra

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Systém priehrad v Holandsku

Holandsko celé storočia zvádza boj s morom.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Added to your cart.