Sulfátový ión (SO₄²⁻)

Sulfátový ión (SO₄²⁻)

Vzniká, ked' molekula kyseliny sírovej sa uvoľňuje protón.

Chémia

Kľúčové slová

sírový ión, kyslý zvyšok ion, anión, ión, zlúčenina ion, kyselina sírová, sírany, sadrovec, síran meďnatý, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezfarebná, silná minerálna kvapalina,má silný oxidačný účinok. Je to chemikália s najväčšou produkciou na svete.

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Molekula úloha III. (Zložené ióny)

Úloha na precvičovanie a prehĺbovanie pojmov o zložených iónoch.

Olovený akumulátor

Elektrochemické procesy v olovenom akumulátore vyrábajú elektrický prúd.

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Síra (S₈)

Je to žltá kryštalická pevná látka bez zápachu. V prírode sa vyskytuje aj vo forme zlúčenín, ako napr. pyrit nazývaný „zlatom bláznov".

Sírovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachom po skazených vajciach. Je prudko jedovatý. Vyskytuje sa aj v pramenitých a minerálnych vodách.

Manganistanový ión (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mierny dezinfekčný prostriedok.

Added to your cart.