Štvortaktný Ottov motor

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Fyzika

Kľúčové slová

Benzínové motory, motor, štvordobý, automobil, hviezdicový motor, náprava, ventil, valec, piest, zapaľovacia sviečka, Spaľovanie, iskra, prívod, kompresia, výbuch, power zdvih, práca, Kroky, zážihový motor, motor s vnútorným spaľovaním, benzín, karburátor, mechanická energia, spalín, Znečistenie životného prostredia, Znečistenie ovzdušia, Auto, automobilka, výroba automobilov, termodynamika, tepelný motor, tepelná energia, fyzikálna

Súvisiace extra

Scénky

Motor

 • motorový blok - Kovový kryt motora.
 • prevodovka - Nastavuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno meniť počet otáčok kolesa počas jednej otáčky hlavného hriadeľa motora. Na nízkom rýchlostnom stupni je auto silnejšie, ale pomalšie, na vyššom rýchlostnom stupni je rýchlejšie a spotrebováva menej paliva, ale jeho zrýchľovanie je slabšie.
 • vzduchový filter - Do spaľovacieho priestoru motora sa dostáva vzduch, ktorý zabezpečuje kyslík potrebný k horeniu. Tento prostriedok filtruje vzduch.
 • nasávacie potrubie - Cez neho prúdi do motora vzduch, ktorého obsah kyslíka je potrebný pri horení.
 • výfukové potrubie - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • rozvodový remeň - Prenáša rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora na vačkové hriadele, ktoré ovládajú ventily.
 • rozdeľovač - Zabezpečuje zosúladené fungovanie zapaľovacích sviečok.

Fungovanie

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - zmes vzduchu a benzínu.
 • zapaľovacia sviečka - Zapaľuje stlačenú zmes benzínu a vzduchu. Explodujúca zmes stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi zmes paliva a vzduchu.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

1. takt

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - zmes vzduchu a benzínu.
 • zapaľovacia sviečka - Zapaľuje stlačenú zmes benzínu a vzduchu. Explodujúca zmes stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi zmes paliva a vzduchu.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

2. takt

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - zmes vzduchu a benzínu.
 • zapaľovacia sviečka - Zapaľuje stlačenú zmes benzínu a vzduchu. Explodujúca zmes stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi zmes paliva a vzduchu.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

3. takt

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - zmes vzduchu a benzínu.
 • zapaľovacia sviečka - Zapaľuje stlačenú zmes benzínu a vzduchu. Explodujúca zmes stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi zmes paliva a vzduchu.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

4.takt

 • sací kanál - Cez tento otvor prúdi do spaľovacieho priestoru - do tej časti valca, ktorá sa nachádza nad piestom - zmes vzduchu a benzínu.
 • zapaľovacia sviečka - Zapaľuje stlačenú zmes benzínu a vzduchu. Explodujúca zmes stlačí piest nadol.
 • výfukový otvor - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi zmes paliva a vzduchu.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • spojovacia tyč
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

Vnútorná konštrukcia

 • chladiaci systém - Počas prevádzky motora sa chladiaca voda zohrieva a toto teplo odovzdáva cez chladič do prostredia.
 • motor
 • prevodovka - Nastavuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno meniť počet otáčok kolesa počas jednej otáčky hlavného hriadeľa motora. Na nízkom rýchlostnom stupni je auto silnejšie, ale pomalšie, na vyššom rýchlostnom stupni je rýchlejšie a spotrebováva menej paliva, ale jeho zrýchľovanie je slabšie.
 • hnací hriadeľ - Rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora prenáša ku kolesám.
 • benzínová nádrž - Palivom v prípade štvortaktného Ottovho motora je benzín. Vlastnosti benzínu vyjadruje oktanové číslo. Benzín s vyšším oktanovým číslom má vyšší bod vzplanutia, preto ho možno lepšie stlačiť a dosiahnuť väčšiu účinnosť.
 • diferenciál - V zatáčke sa musí koleso bežiace po vonkajšom oblúku otáčať na vyšších otáčkach, než koleso bežiace po vnútornom oblúku. To zabezpečuje tento mechanizmus.
 • poháňaný hriadeľ - Rotácia hlavného hriadeľa motora otáča prostredníctvom kardanového hriadeľa poháňaný hriadeľ.
 • výfuk - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.

Valce

 • hlavný hriadeľ - Poháňajú ho piesty. Jeho rotačný pohyb sa prenesie cez kardanový hriadeľ na poháňaný hriadeľ, respektíve cez rozvodový remeň na vačkový hriadeľ, ktorý ovláda ventily.
 • rozvodový hriadeľ - Jeho rotácia zabezpečuje rytmické fungovanie ventilov. Jeho rotáciu riadi hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa.
 • ventily - Koordinujú nasávanie zmesi benzínu a vzduchu a vypúšťanie spalín. Ich fungovanie zabezpečuje hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.

Animácia

 • prevodovka - Nastavuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno meniť počet otáčok kolesa počas jednej otáčky hlavného hriadeľa motora. Na nízkom rýchlostnom stupni je auto silnejšie, ale pomalšie, na vyššom rýchlostnom stupni je rýchlejšie a spotrebováva menej paliva, ale jeho zrýchľovanie je slabšie.
 • hnací hriadeľ - Rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora prenáša ku kolesám.
 • hlavný hriadeľ - Poháňajú ho piesty. Jeho rotačný pohyb sa prenesie cez kardanový hriadeľ na poháňaný hriadeľ, respektíve cez rozvodový remeň na vačkový hriadeľ, ktorý ovláda ventily.
 • rozvodový hriadeľ - Jeho rotácia zabezpečuje rytmické fungovanie ventilov. Jeho rotáciu riadi hlavný hriadeľ prostredníctvom rozvodového remeňa.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa.
 • nasávací ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa v prvom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nadol spôsobuje zníženie tlaku vo valci, vďaka čomu dovnútra prúdi zmes paliva a vzduchu.
 • výfukový ventil - Jeho otváranie a zatváranie je skoordinované s piestom. Otvára sa vo štvrtom takte, vtedy piest pohybujúci sa smerom nahor odstráni spaliny.
 • piest - Jeho rytmický pohyb smerom nahor a nadol zabezpečuje otáčanie hlavného hriadeľa. Explózia paliva spôsobuje jeho pohyb smerom nadol. Následne jeho pohyb smerom nahor, nadol a znova nahor spôsobuje zotrvačnosť roztočeného hlavného hriadeľa. Potom nasleduje ďalšie zapálenie.
 • valec - V ňom sa uskutočňuje explózia paliva a pohyb piestu.
 • hlavný hriadeľ - Pohyb piestu smerom nahor a nadol spôsobuje rotačný pohyb hlavného hriadeľa.

Rozprávanie

Pohon auta zabezpečuje motor. V motore sa nachádza hlavný hriadeľ, ktorého rotačný pohyb ku kolesám prenáša kardanový hriadeľ.
Pomocou prevodovky možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti auto je silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni vozidlo je rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.

V osobných motorových vozidlách je najčastejšie používaným typom motora štvortaktný Ottov motor.

Podstatou fungovania je to, že pohyb piestov smerom nahor a nadol sa premieňa na rotačný pohyb hlavného hriadeľa. Hlavný hriadeľ poháňa kardanový hriadeľ a cez rozvodový remeň vačkový hriadeľ.
Vačkový hriadeľ riadi fungovanie ventilov, ktorých zosúladené otváranie a uzatváranie zabezpečuje nasávanie paliva a vypustenie výfukových plynov v správnom takte.

Prvým taktom je nasávanie. Piest sa pohybuje smerom nadol, kvôli čomu vo valci klesá tlak. Nasávací ventil sa otvorí, z karburátora do valca prúdi zmes benzínu a vzduchu.

Druhým taktom je kompresia: nasávací a takisto výfukový ventil je zatvorený. Kvôli hybnej sile hlavného hriadeľa a vyvažovacieho závažia sa piest pohybuje smerom nahor, stláča zmes benzínu a vzduch, kvôli čomu sa jej teplota zvyšuje.

Tretím taktom je pracovný takt: zapaľovacia sviečka zapáli stlačenú a horúcu zmes benzínu a vzduchu. Explózia stlačí piest nadol.

Štvrtým taktom je výfuk: piest sa pohybuje nahor, výfukový ventil sa otvorí, vypustia sa výfukové plyny.

Môžete vidieť, že v motore sa priamočiary pohyb piestu mení na rotačný pohyb hlavného hriadeľa. Energiu potrebnú k pohybu piestu zabezpečuje horenie benzínu.
Vlastnosti benzínu vyjadruje oktanové číslo. Benzín s vyšším oktanovým číslom má vyšší bod vzplanutia, preto ho možno lepšie stlačiť a dosiahnuť väčšiu účinnosť.

Súvisiace extra

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Hviezdicový motor

Hviezdicový motor sa používa predovšetkým v prípade lietadiel a vrtuľníkov.

Stirlingov motor - tepelný stroj

Stirlingov motor je tiež známy ako vonkajší spaľovací motor. Na rozdiel od spaľovacích motorov (napríklad Otto-motor), tu prebieha spaľovanie mimo valca.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Ako funguje diferenciál?

Diferenciál rozdeľuje hnaciu silu medzi hnanými kolesami auta a umožňuje to, aby sa v zákrute otáčali rôznou rýchlosťou.

Ako funguje prevodovka?

V prevodovke sa mení krútiaci moment motora znižovaním alebo zvyšovaním otáčok.

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Formula 1 (pretekárske auto)

Formula 1 je najvyššou kategóriou a najobľúbenejším druhom automobilových závodov.

Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Kyslík (O₂) (prvý stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Motocykel

Táto animácia prezentuje konštrukciu a fungovanie motocyklov.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Vozidlo nemeckého inžiniera považujeme za prvé auto poháňané spaľovacím motorom.

Prvý maďarský automobil (1904)

Maďarský inžinier János Csonka zostavil svoj ​​prvý automobil pre maďarské poštové služby.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Typy ozubených kolies

Počas rotačného pohybu prenášajú kolesá moment sily.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Elektromobil

Tesla Model S je jedným z prvých elektromobilov, ktoré sú vhodné aj na každodenné použitie.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Autobus

Autobusy hrajú dôležitú úlohu vo verejnej doprave.

Added to your cart.