Stredoveký rytier

Stredoveký rytier

Stredovekí rytieri, ktorí bojovali na koňoch, boli vazalmi feudálov.

Dejepis

Kľúčové slová

Rytier, ťažká pechota, turnaj, lénnik, vojak, v stredoveku, zbraň, jazdec, erb, životný štýl, šľachtic, Oblečenie

Súvisiace extra

Otázky

 • Ako možno nazvať mladíkov, ktorí sa pripravovali na rytiersky život na cudzích dvoroch?
 • V akej polohe bol budúci rytier počas pasovania?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRytier a jeho feudál si odprisahali vzájomnú vernosť.
 • Ktorý nie je stredovekým rytierskym rádom?
 • Kedy sa objavili prvé rytierske erby?
 • Čo bolo hlavnou funkciou rytierskeho erbu?
 • Kto navrhoval, posudzoval a evidoval v stredoveku erby?
 • Čo nebolo súčasťou bežných stredovekých rytierskych turnajov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVíťaz rytierskeho turnaja žiadal výkupné od porazeného (za život a výstroj)?
 • Počas pasovania na ktoré rameno budúceho rytiera položili meč?
 • Čo nemal rytier na sebe počas inauguračného obradu?
 • Na čo používali rytieri svoju dýku?
 • Aká bola priemerná dĺžka kopije?
 • Ktorá zbraň sa stala od 11.-12. storočia najdôležitejšou útočnou zbraňou rytierov?
 • Čo nebolo povinnosťou rytiera?
 • Čo nepatrilo k šiestim rytierskym umeniam?
 • Čo nepatrilo k šiestim rytierskym umeniam?
 • Kedy sa začínal rytiersky výcvik?
 • Čo znamená slovo rytier?
 • Kedy vznikla v stredovekej spoločnosti skupina rytierov?
 • Kto vytvoril prvú rytiersku armádu v Európe?
 • Ktoré tvrdenie nie je pravdivé v prípade rytierov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRytieri nemali k dispozícii zbrane s ďalekým dosahom.
 • Z ktorej spoločenskej skupiny pochádzal najväčší počet rytierov?
 • Ako sa nazývala najmenšia samostatná bojová jednotka rytierov?
 • Ako sa nazývala najväčšia bojová jednotka rytierov?
 • Ktorý bol jediným stredovekým rytierskym rádom založeným v Maďarsku?
 • Z akej vojenskej jednotky vzišli rytieri?
 • Kto vlastnil rytiersky výstroj?
 • Na akých predmetoch sa zvyčajne objavovali rytierske erby?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDeti, z ktorých sa mali stať rytieri boli od veku 5-7 rokov vychovávané na rytierskom hrade, ďaleko od domova.
 • Z čoho boli postavené rytierske hrady?
 • Čo bolo základom pre výpočet výkupného, ktoré sa požadovalo za porazeného rytierskeho turnaja?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nCena celkového výstroja rytiera mohla dosahovať aj hodnotu menšej dediny.
 • Akú mal hmotnosť celkový výstroj rytiera?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKone rytierov nikdy nenosili brnenie.
 • Čo neplatí pre bežné rytierske turnaje odohrávajúce sa na konci stredoveku?
 • Ktorý literárny žáner nesúvisí predovšetkým so životom rytierov?
 • Ktorá zbraň bola pre rytierov najvzácnejšia?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRytieri sa pripravovali na boj od 18 rokov.
 • Ktorá stavba sa považuje za predchodcu rytierskych hradov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNiektorí rytieri boli nadaní aj v oblasti poézie a hudby.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRytieri popri svojich každodenných povinnostiach nemali čas na dvorenie?
 • Čo nebolo povinnosťou rytiera?
 • Ktorý prejav nebol súčasťou bežnej stredovekej prísahy vernosti?

Scénky

Súvisiace extra

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Šachové hádanky

Pomocou šachových hádaniek možno rozvíjať logické schopnosti na hodinách matematiky.

Erbová sieň

Jednou z najdôležitejších miestností stredovekého hradu bola rytierská sieň so svojráznou ozdobou a zariadená charakteristickým nábytkom.

Hrad Diósgyőr

Stredoveký hrad v Maďarsku postavil kráľ Ľudovít I.

Hradné väzenie v stredoveku

Rozmanité mučidlá používali v stredovekých a ranno-novovekých väzeniach.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Lutna a Ninera

Najstaršia verzia lutny sa objavila v starovekej Mezopotámií.

Maďarská armáda v 15 storočí (kavaléria)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila kavaléria.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Uhorská armáda v 15. storočí (pechota)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila pechota.

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Bitka pri Varne (1444)

Uhorský kráľ Vladislav III zomrel v prehratej protitureckej vojne.

Added to your cart.