Stredoveký kresťanský kráľ

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Dejepis

Kľúčové slová

kresťanský kráľ, kráľ, Kresťan, v stredoveku, monarcha, Trón, dedičný, doprava, Výkonnosť, koruna, Dáma, náboženský, dynastie, symbol, svetský

Súvisiace extra

Šachové hádanky

Pomocou šachových hádaniek možno rozvíjať logické schopnosti na hodinách matematiky.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Erbová sieň

Jednou z najdôležitejších miestností stredovekého hradu bola rytierská sieň so svojráznou ozdobou a zariadená charakteristickým nábytkom.

Habsburský panovnícky pár (19. storočie)

Cisár František Jozef I. a jeho manželka nádherná Alžbeta sa zosobášili vo Viedni v roku 1854, žiaľ ich manželstvo bolo nešťastné.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Slovanskí bojovníci

Bojovníci slovanských národov sa v stredovekej Európe tešili veľkej úcte.

Svadobná hostina kráľa Mateja Korvína a kráľovnej Beatrice (15. storočie)

Druhou manželkou uhorského kráľa Mateja Korvína sa stala Beatrice Aragónska.

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Vikingské osídlenie (10. storočie)

Svojrázne osady Vikingov boli založené nielen v Škandinávii, ale aj vo vzdialených oblastiach.

Vyšehradský palác (15. storočie)

Výstavba honosného paláca sa začala počas panovania kráľa Karola I. a dostala svoju konečnú podobu počas panovania kráľa Mateja Korvina.

Stredoveký rytier

Stredovekí rytieri, ktorí bojovali na koňoch, boli vazalmi feudálov.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Ľudovít XIV. (kráľ Slnko)

Najdlhšie panujúci európsky monarcha svoju prezývku získal ako dôsledok svojho životného štýlu.

Cár Peter I. Veľký

Peter Veľký sa snažil modernizovať Ruskú ríšu podľa západoeurópskeho modelu.

Indický maharadža a jeho manželka(18. storočie)

Maharadžovia boli hinduistickí vládcovia jednotlivých oblastí Indie.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Turecký sultán

Vodcovia Osmanskej ríše boli sultáni, páni života a smrti.

Added to your cart.