Štáty sveta

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Geografia

Kľúčové slová

Štáty sveta, krajiny, Mapa znalosti, Svet, mapa, mapa sveta, Zemeguľa, hlavné mesto, vlajka, hranice, kontinent, Zem, zemepis, Humánne geografia

Súvisiace extra

Mestá sveta

Táto animácia nám prezentuje geografické umiestnenie a údaje o väčších mestách na Zemi a prostredníctvom hry uľahčuje precvičovanie získaných vedomostí.

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ázie

Prostredníctvom tejto animácie môžete spoznať štáty Ázie, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Štyri farby

Vyfarbite mapu s čo najmenším počtom farieb tak, aby susedné regióny nemali rovnakú farbu.

Administratívna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví hlavné administratívne jednotky Číny.

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Administratívna mapa Nemecka

Táto animácia vám predstaví administratívne členenie Nemecka.

Administratívna mapa Rakúska

Animácia ukazuje administratívne členenie Rakúskej republiky.

Historická topografia (významné osobnosti - univerzitná história)

Nájdite súčasnú krajinu a priraďte k nej významnú historickú osobnosť.

Kengura sivá

Je jedným z najväčších vačkovcov.

Kolonizácia a oslobodenie kolónií

Farby, ktoré mal'ovali kolonizátori na mape sveta, boli zmazamé národmi, ktoré bojovali za svoju nezávislosť.

Kolonizácia Ameriky (do roku 1763)

Po dobývaní Nového sveta Európanmi sa mapa Ameriky stala mnohofarebnou.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Migranti a utečenci

Táto animácia vám predstaví súčasnú utečeneckú krízu z rôznych uhlov pohľadu.

Mirský zámok (17. storočie)

Mirský zámok, ktorý sa nachádza v bieloruskom meste Mir, bol postavený v goticko-renesančnom slohu.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Opera v Sydney (1973)

Vzhľadom k svojej konštrukcii a umiestnení, opera austrálskeho mesta je jedným z najpozoruhodnejších operných domov na svete.

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko politických a hospodárskych únií.

Reliéfna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví reliéf a hydrografiu Číny.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Svetové náboženstvá v súčasnosti

Priestorové rozloženia svetových náboženstiev majú historické dôvody.

The Giant Swing (Bangkok)

The Giant Swing is one of the symbols of Bangkok.

Ukrajinský kozák (17. storočie)

Kozáci, ktorí boli členmi nezávislej polovojenskej komunity, zohrávali v dejinách Ukrajiny veľmi dôležitú úlohu.

Vtákopysk divný

Cicavec s rysmi typickými pre plazy: znáša vajíčka a má kloaku.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, in Thai language: Wat Arun Ratchawararam.

Zaujímavé fakty z geografie - Fyzická geografia

V rámci fyzickej geografie sa stretnete s mnohými zaujímavými skutočnosťami.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Added to your cart.