Štáty Ameriky

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Geografia

Kľúčové slová

krajiny, Mapa znalosti, Amerika, Južná Amerika, Severná Amerika, Stredná Amerika, mapa, mapa sveta, hlavné mesto, vlajka, hranice, Zemeguľa, Zem, kontinent, Humánne geografia, spoločnosť, zemepis

Súvisiace extra

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Mestá sveta

Táto animácia nám prezentuje geografické umiestnenie a údaje o väčších mestách na Zemi a prostredníctvom hry uľahčuje precvičovanie získaných vedomostí.

Štáty Ázie

Prostredníctvom tejto animácie môžete spoznať štáty Ázie, ich hlavné mestá a vlajky.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Kolonizácia Ameriky (do roku 1763)

Po dobývaní Nového sveta Európanmi sa mapa Ameriky stala mnohofarebnou.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Metropola

Metropoly sú obrovské mestá, v ktorých počet obyvateľov presahuje 1 milión.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko politických a hospodárskych únií.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Veľkomesto

Typ osídlenia s centrálnymi funkciami.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Added to your cart.