Statočný cínový vojačik

Statočný cínový vojačik

Legendárna postavička z rozprávky Hansa Christiana Andersena ožíva zobrazením v dioráme.

Prvý stupeň - Materinský jazyk

Kľúčové slová

cínový vojačik, Modelový stôl, Andersen, literatúra, rozprávka, Vojsko, súboj, bajonet, delo

Súvisiace extra

Daidalos a Ikaros

Staroveký grécky mýtus o tragédií otca a syna, ktorí chceli utiecť z ostrova Kréta.

Núdzové pristátie na Sahare (Malý princ)

Núdzové pristátie pilota sa objavuje v celosvetovo najznámejšom románe spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho, Malý princ.

Prevádzka kanóna (18. storočie)

Kanóny sa stali jednou z najvýznamnejších zbraní nového veku.

Víťaz Janko, cesta husárov

Vo veršovanej rozprávke Sándora Petőfiho sledujeme cestu husárov s ktorými prežívame rôzne dobrodružstvá.

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Bitka pri Lepante (1571)

Flotila Svätej ligy v chýrnej morskej bitke porazila osmansku flotilu.

Bitka pri Moháči (29. augusta 1526)

Zdrvujúca porážka v bitke proti Turkom označila koniec jednej éry maďarských dejín.

Bitka pri Trafalgare (1805)

Počas napoleonských vojen anglické vojnové loďstvo vedené admirálom Nelsonom porazilo španielsko-francúzsku vojnovú flotilu.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Habsburská cisárska pechota

Pechota armády Habsburskej ríše bola nasadená v mnohých bitkách.

Maďarská vojenská lesť (9-10. storočie)

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Napoleonov vojak (19. storočie)

Súčasníci považovali Napoleonovu armádu Grande Armée za neporaziteľnú.

Stratégia bleskovej vojny (1939-1940)

Táto efektívna stratégia bola založená na rýchlom prieniku vojenských jednotiek.

Added to your cart.