Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Podľa starodávnej povery staroveký Egypt je darom Nílu, pretože rieka hrala dôležitú úlohu vo vzostupe egyptskej civilizácie.

Dejepis

Kľúčové slová

Níl, poľnohospodárstvo, Dar Nílu, intenzívne poľnohospodárstvo, závlahové poľnohospodárstvo, Zavlažovací systém, vízátemelő, šaduf, starovek, úroda, životný štýl, Afrika, Egypt, Záplava, Kanál, spolupráca, Kalendár, komunita

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý staroveký štát nazývame "darom Nílu"?
 • Akú má dĺžku Níl?
 • Aký mal názov Níl v starovekom Egypte?
 • Aký má pôvod slovo Níl?
 • Čo znamená slovo Níl (Neilos)?
 • Kam vteká Níl?
 • Aké ústie má Níl?
 • Ktoré zviera by sme nenašli v údolí rieky Níl?
 • Ako nazývali staroveký Egypt jeho obyvatelia?
 • Čo znamená výraz Kemet?
 • Kto nazval Egypt ako dar Nílu?
 • Ako sa nazýva zdvižné zariadenie na vodu?
 • Prečo bolo pre starovekých Egypťanov\ndôležité rozvodňovanie Nílu?
 • V ktorom mesiaci sa rozvodňoval Níl?
 • Aký "dar" dával Níl starovekým Egypťanom\npri svojom rozvodňovaní?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStarovekí Egypťania vedeli pomocou svojho pokrokového zavlažovacieho systému zúrodniť rozsiahlu oblasť pozdĺž Nílu.
 • Čo nepostavili starovekí Egypťania?
 • Čo bolo potrebné pre realizáciu závlahového hospodárstva?
 • Akú šírku malo pásmo, v ktorom rieka\nzanechávala usadeninu bahna?
 • Čo značí dôležitosť dňa, kedy sa rieka rozvodnila?
 • Kto zostavoval kalendáre v starovekom Egypte?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStarovekí Egypťania pri organizácii poľnohospodárskych činností používali lunárny kalendár.
 • Koľko ročných období bolo v starovekom egyptskom kalendári?
 • Aké ročné obdobie nebolo v starovekom egyptskom kalendári?
 • Čo ukončilo každoročné rozvodňovanie Nílu?
 • Akú rastlinu nepestovali v starovekom Egypte?
 • Ako orali pôdu starovekí Egypťania pred sejbou?
 • Ako siali starovekí Egypťania osivo do pôdy?

Scénky

Súvisiace extra

Egyptský faraón a jeho manželka (2. tisícročie pr. Kr.)

Faraóni, uctievaní ako bohovia, boli páni života a smrti.

Oáza

Oázy sú oblasti, v púšťach, kde je k dispozícii voda.

Obliekanie v starovekom Egypte

Obyvatelia starovekého Egypta nosili charakteristické oblečenie a šperky.

Obytný dom v starovekom Egypte

Obytné domy v starovekom Egypte sa skladali z pravidelne usporiadaných izieb.

Archimedova skrutka (3. storočie pr. Kr.)

Archimedesove vretenové čerpadlo bolo používané na zavlažovanie.

Bitka pri Kadeši (1285 pr.Kr.)

Jedna z najväčších bitiek starovekého Východu sa odohrala medzi starovekým Egyptom a Chetitskou ríšou, bola nerozhodná.

Božstvá starovekého Egypta

Starovekí Egypťania uctievali množstvo bohov a bohýň.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Meranie času

Prvé kalendáre a nástroje na meranie času už boli používané aj v civilizáciách starovekého Východu.

Mezopotámske vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Tieto nástroje, ktoré používame aj dnes, sú revolučné aj v ich jednoduchosti.

Rosettská doska

Pomocou Rosettskej dosky sa podarilo rozlúštiť hieroglyfické písmo.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Staroveká Egyptská plachetnica

Riečné a námorne lode starovekých Egypťanov boli jednosťažňové plachetnice vybavené veslami.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Sýrske vodné kolesá (Hamá, 13. storočie)

Pomocou stredovekých arabských vodných kolies mohli prepravovať vodu aj na veľmi dlhé vzdialenosti.

Vývoj roľníctva

Roľníctvo v stredoveku a (aj) novoveku sa rozvíjalo spolu s ľudskou civilizáciou.

Added to your cart.