Staroveké divy sveta

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Dejepis

Kľúčové slová

Divy starovekého sveta, Veľká pyramída v Gíze, Alexandrijský maják, Semiramidine visuté záhrady, Artemidin chrám v Efeze, Mauzóleum v Halikarnasse, Rodoský kolos, Socha Dia v Olympii, architektúra, Hellas, Babylon, Egypt, Mezopotámia, kostol, Mauzóleum, pamäť, starovek, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Divy starovekého sveta

Veľká pyramída v Gíze

Alexandrijský maják

Semiramidine visuté záhrady

Artemidin chrám v Efeze

Mauzóleum v Halikarnasse

Múry Babylonu

Rodoský kolos

Diova socha v Olympii

Animácia

Rozprávanie

Divy starovekého sveta ako prvý vymenoval Antipatros zo Sidonu v jednom zo svojich epigramov, ktorý napísal v 2. storočí pred Kr. Jeho zoznam obsahoval sedem majstrovských diel, ktoré vytvorili ľudské ruky.
Zoznam sa však veľmi zmenil počas uplynulých storočí, nakoľko výber je založený na subjektívnom názore a je dosť ťažké porovnávať jednotlivé vynikajúce diela. Navyše historické pramene súvisiace s divmi sú neúplné a nejednotné, často uvádzajú odlišné údaje.
Smutným faktom je, že dnes môžeme vidieť už len jeden div uvedený na všetkých zoznamoch: pyramídy v Gíze.

Spomedzi egyptských pyramíd je najväčšia Veľká pyramída v Gíze.
Pôvodná výška monumentálnej Chufuovej hrobky, ktorá mala tvar ihlanu so štvorcovou podstavou, presahovala 146 metrov a dĺžka hrán podstavy dosahovala približne 230 metrov.

Ďalší div sveta sa takisto nachádzal v ríši faraónov, bol to maják postavený na ostrove Faros, neďaleko Alexandrie ležiacej na pobreží Stredozemného mora.
Hoci historické pramene neuvádzajú tento údaj zhodne, výška tejto mramorovej stavby určite presahovala 100 metrov. Podľa vtedajších záznamov túto stavbu zničilo zemetrasenie.

Visuté záhrady, ktoré dal pravdepodobne svojej manželke postaviť asýrsky panovník, sa nachádzali na území Mezopotámie, v meste Babylon.
Viacposchodové, terasovité záhrady sa neskôr začali nesprávne spájať s kráľovnou Semiramis.

Iné babylonské pamätihodnosti neboli uvedené na pôvodnom zozname, ale neskôr sa na zozname objavil aj mestský múr.
Monumentálny múr bol 18 metrov vysoký a mesto obklopoval pozdĺž 18 km. Podľa historických prameňov na múre postavenom z nepálených tehál bolo vytvorených niekoľko brán. Najväčšia a najpútavejšia bola spomedzi nich Ištarina brána.

Všetky ostatné položky z Antipatrovho zoznamu sa nachádzali na helénskom území. Artemidin chrám v Efeze bol najväčším chrámom v starovekom Grécku.
Chrám, ktorého výstavba trvala viac než sto rokov, bol zničený za jedinú noc následkom podpaľačstva.

Mauzóleum v Halikarnasse, ktoré dosahovalo výšku 45 metrov, sa nachádzalo takisto v Malej Ázii. Kráľ Mausólos ho dal postaviť pre seba a svoju a manželku.

Pôvodný zoznam obsahoval aj dve očarujúce sochy. Rodoský kolos bol bronzovou sochou, ktorá zobrazovala boha Slnka Helia.
Dielo vytvorené z niekoľkých ton bronzu a železa zničilo zemetrasenie.

Diova socha, najvyššieho boha gréckej mytológie, bola umiestnená v chráme v Olympii, pričom toto mesto bolo miestom starovekých náboženských udalostí a olympijských hier.
Táto 13 metrov vysoká socha pokrytá zlatom a slonovinou bola dielom jedného z najznámejších helénskych sochárov, Feidiasa.

Súvisiace extra

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Rosettská doska

Pomocou Rosettskej dosky sa podarilo rozlúštiť hieroglyfické písmo.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Moai (Veľkonočný ostrov, 16. storočie)

Tento malý ostrov nachádzajúci sa v Tichom oceáne sa stal známym vďaka jeho výnimočným kamenným sochám.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Added to your cart.