Sopečná činnosť

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Geografia

Kľúčové slová

sopka, magma mechanizmus, sopečná erupcia, sopky, Sopečná činnosť, magma, Následná sopečná činnosť, magma komora, dosková tektonika, zemetrasenie, láva, formácie horská, Vezuv, príroda, zemepis, tektonická doska, zemská kôra, katastrofa

Súvisiace extra

Scénky

Sopky a platňová tektonika

 • Africká platňa
 • Eurázijská platňa
 • Arabská platňa
 • Indická platňa
 • Severoamerická platňa
 • Juhoamerická platňa
 • Pacifická platňa
 • Karibská platňa
 • Kokosová platňa
 • Platňa Nazca
 • Antarktická platňa
 • Austrálska platňa
 • Filipínska platňa

Najväčšie sopečné erupcie

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt. St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt. Pelée
 • La Soufriere
 • Vezuv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera

Explozívna erupcia

 • popolový mrak - Dostáva sa do atmosféry počas explozívnych erupcií.
 • kráter - Povrchová časť prívodného komína, ktorá sa lievikovito rozširuje. Tu prúdi láva na povrch.
 • prúd sopečných úlomkov - Popol a úlomky, ktoré sa valia dole sopečným kužeľom pri explozívnej erupcii.

Efuzívna erupcia

 • kráter - Povrchová časť prívodného komína, ktorá sa lievikovito rozširuje. Tu prúdi láva na povrch.
 • lávový prúd - Magma, ktorá sa dostáva na povrch.

Zmiešaná erupcia

 • prívodný komín - Cez neho vystupuje magma, rôzne plyny a para na povrch.
 • kráter - Povrchová časť prívodného komína, ktorá sa lievikovito rozširuje. Tu prúdi láva na povrch.
 • lávový prúd - Magma, ktorá sa dostáva na povrch.

Následná sopečná činnosť

 • fumarola - Cez ňu sa vylučuje para a plyny, ktoré obsahujú rôzne chemické látky.
 • gejzír - Periodicky vyvierajúci horúci prameň.
 • solfatara - Cez ňu sa vylučujú sírové výpary.
 • mofeta - Cez ňu sa vylučuje oxid uhličitý.
 • bahenná sopka - Na bahnitých územiach z riedkeho bahna neustále buble plyn.

Animácia

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mt. St. Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mt. Pelée
 • La Soufriere
 • Vezuv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera
 • Africká platňa
 • Eurázijská platňa
 • Arabská platňa
 • Indická platňa
 • Severoamerická platňa
 • Juhoamerická platňa
 • Pacifická platňa
 • Karibská platňa
 • Kokosová platňa
 • Platňa Nazca
 • Antarktická platňa
 • Austrálska platňa
 • Filipínska platňa

Rozprávanie

Sopečná činnosť je proces, v rámci ktorého magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch. Sopky sa neobjavujú náhodne, ale vytvárajú reťazce, ktoré sa nachádzajú hlavne pozdĺž okrajov tektonických platní.
Sopečná činnosť zohráva dôležitú úlohu pri vzniku pohorí.
Magma je podpovrchová, horúca, tečúca roztavená hornina. Magma vytekajúca na povrch je láva. Na mieste, kde sa dostáva na povrch, vzniká sopka.
Podľa typu erupcie rozlišujeme explozívne, efuzívne a zmiešané sopky.

Explozívne sopky produkujú množstvo pary a plynov, ktoré sa dostávajú na povrch cez kráter prostredníctvom prudkých výbuchov. Tak vzniká vysoký stĺp popolového mraku a prúd sopečných úlomkov. Vietor môže popolový mrak rozšíriť na veľké územie. Prúd sopečných úlomkov sa valí dole sopečným kužeľom veľkou rýchlosťou. Toto je najničivejšia forma sopečnej erupcie.
Krakatau, Mt. Pelée a Mt. St. Helens sú najznámejšími príkladmi sopiek s erupciou tohto typu.

Efuzívne erupcie nie sú sprevádzané výbuchom, ani prúdom sopečných úlomkov, na povrch vystupuje iba tekutá láva. Sopečný kužeľ vzniká zo stuhnutej lávy.
Príkladom pre tento typ sopiek je Mauna Kea a Mauna Loa, obe sa nachádzajú na Havajských ostrovoch.

V prípade zmiešaných sopiek dochádza k výbuchu, ako aj prúdeniu lávy. Sopečný kužeľ pozostáva zo striedajúcich sa vrstiev úlomkov a lávy, to sú vrstvené sopky.
Väčšina sopiek na Zemi patrí k tomuto typu. Najznámejším príkladom je Stromboli, Etna a Cotopaxi.

Po sopečných erupciách môžeme pozorovať následnú sopečnú činnosť, ktorá pozostáva najmä z úniku pary a plynov.

Fumarola je súhrnným názvom pre otvory, ktorými v rámci následnej sopečnej činnosti uniká para a plyny. Na povrch vystupuje para, ktorá obsahuje rôzne chemické látky a plyny.

Solfatara je označenie pre otvory produkujúce sírové výpary. Jedná sa o takú fumarolu, z ktorej sa spolu s vodnou parou uvoľňujú aj sírové zlúčeniny.

Aj mofeta je fumarola: v jej prípade je produktom následnej sopečnej činnosti oxid uhličitý. Mofeta môže byť suchá, kedy na povrch vystupuje plyn, respektíve mokrá, kedy vystupuje uhličitanová voda.

Gejzír je periodicky vyvierajúci horúci prameň. Voda presakuje do podpovrchových dutín a akumuluje sa tam. Pod ňou sa nachádza magmatický krb, vplyvom jeho tepla táto voda zovrie a vyviera ako fontána.

Bahnové sopky sú sprievodnými javmi sopečnej činnosti na bahnitých územiach. Z riedkeho bahna neustále buble plyn.

Najničivejšie sopečné erupcie rozptýlia obrovské množstvo úlomkov.
Krakatau počas svojej erupcie v roku 1883 roztrúsila materiál s objemom 18 km³, kým Tambora pri erupcii v roku 1815, ktorá bola azda najväčšou v dejinách ľudstva, rozptýlila úlomky s celkovým objemom 80 km³.
Takéto mohutné erupcie majú globálne dopady na zemskú atmosféru, podnebie a živé organizmy.

Súvisiace extra

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje sopečnú činnosť.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Vznik a činnosť stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola, úlomkov a lávy.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Vrása (stredný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Added to your cart.