Satelitná navigácia(GPS)

Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre polohovanie.

Geografia

Kľúčové slová

satelitná navigácia, satelit, navigácia, GPS, Global Positioning System, polohovanie, meranie vzdialenosti, elevácie, civilné, Vojsko, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Navigačné satelity

Určenie miesta

  • prijímač - Poloha sa určuje trianguláciou: vzdialenosť prijímača nameraná od troch rôznych satelitov určí polohu prijímača na zemskom povrchu. V praxi je potrebný aj štvrtý satelit, a to kvôli meraniu nadmorskej výšky a väčšej presnosti merania.

Určenie vzdialenosti

  • s
  • satelit
  • prijímač
  • uplynutý čas - Signál vyslaný satelitom kóduje čas vyslania. Prijímač ho porovná s časom príjmu a podľa toho určí čas, ktorý signál potreboval na to, aby dorazil. Z toho sa dá vypočítať vzdialenosť medzi satelitom a prijímačom.

Animácia

Rozprávanie

Globálny lokalizačný systém, ktorého anglická skratka je GPS, pôvodne začali vyvíjať počas studenej vojny na vojenské účely. V roku 1983 Sovietsky zväz zostrelil kórejské civilné lietadlo, ktoré zablúdilo do jeho vzdušného priestoru.
Prezident Ronald Reagan následne nariadil vývoj systému na civilné účely, ktorý by pomáhal predísť podobným tragédiám.
Prvý satelit systému GPS bol vypustený v roku 1989 a dvadsiaty štvrtý v roku 1993. GPS satelity obiehajú okolo Zeme vo výške 20200 km, na šiestich dráhach.

Poloha sa určuje trianguláciou. Satelity vysielajú signály, na základe ktorých prijímač určí vzdialenosť od daného satelitu. V prípade jedného satelitu satelit na zemskom povrchu nakreslí kruhový oblúk, ktorého každý jeden bod sa nachádza v rovnakej vzdialenosti od satelitu.
Ak používame dva satelity, prijímač sa nachádza niekde v priesečníku dvoch kruhových oblúkov. Pomocou troch satelitov je možné jednoznačné určenie polohy.
V praxi je potrebný aj štvrtý satelit, a to kvôli meraniu nadmorskej výšky a väčšej presnosti merania.

Meranie vzdialenosti od satelitu je založené na tom, že signál vyslaný satelitom kóduje čas vyslania, ktorý prijímač porovná s časom príjmu. Podľa toho určí čas, ktorý signál potreboval na to, aby dorazil.
Signál sa šíri rýchlosťou svetla, čiže rýchlosťou dosahujúcou takmer 300 000 kilometrov za sekundu. Ak napríklad medzi vyslaním a prijatím signálu uplynie 0,1 sekundy, vzdialenosť je približne 30 000 km.
V skutočnosti je však tento výpočet oveľa zložitejší, okrem iného aj kvôli tomu, že podľa Einsteinovej teórie relativity plynutie času ovplyvňuje aj rýchlosť pohybu.

Dnes si už každý môže zaobstarať lacný GPS prijímač. Aj väčšina mobilných telefónov obsahuje GPS prijímač.
Popri civilnom používaní tohto systému je veľmi dôležité aj jeho používanie na vojenské účely: v rámci moderného vedenia vojny je v záujme minimalizácie počtu civilných obetí nevyhnutná čo najväčšia presnosť.
Rakety a strely s plochou dráhou letu, ktoré patria k špičkovej technológii, priebežne merajú svoju vlastnú polohu a v prípade potreby vedia upraviť svoju dráhu.

Súvisiace extra

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Ako funguje mobilný telefón?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mobilných telefónov.

Bezpilotné lietadlo (UAV)

Rozsah využívania bezpilotných lietadiel (dronov) sa postupne zväčšuje.

Cesta Jurija Gagarina do vesmíru (1961)

Prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru bol Gagarin. Na svoj kozmický let odštartoval 12. apríla 1961 v lodi Vostok 1 zo sovietskeho kozmodrómu Bajkonur.

Expedícia Mars

Kozmické sondy a Mars rovery skúmajú štrukrúru Marsu a prípadné stopy života.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Hubblov vesmírny ďalekohľad

Hubblov vesmírny ďalekohľad je umiestnený mimo zemskej atmosféry.

Kozmické sondy Voyager

Kozmické sondy Voyager boli prvé umelé objekty ktoré opustili slnečnú sústavu. Zbierajú údaje o vesmíre a nesú so sebou elektronickú platňu s nahrávkou o...

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Medzinárodná vesmírna stanica

Medzinárodná vesmírna stanica je obytný satelit postavený v spolupráci s 16 krajinami.

Meranie času

Prvé kalendáre a nástroje na meranie času už boli používané aj v civilizáciách starovekého Východu.

Navigačné nástroje z minulosti

Orientáciu na moriach celé storočia uľahčovalo niekoľko vynikajúcich nástrojov.

Pristátie na Mesiaci: 20.júla 1969

Neil Armstrong, jeden z členov posádky Apolla-11 bol prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.

Space Shuttle (kozmický raketoplán)

Bol americký kozmický pilotovaný raketoplán používaný na lety do vesmíru vládnou organizáciou NASA.

Typy satelitov

Satelity na obežnej dráhe okolo Zeme môžu byť použité pre civilné a vojenské účely.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Sputnik 1

Družica Sovietskeho zväzu bola prvá umelá družica Zeme (v októbri 1957).

Maják

Maják je stavba pri pobreží slúžiaca na navigáciu a pomoc pri riadení lode na mori.

Added to your cart.