Ropný tanker

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Technológia

Kľúčové slová

Cisternová loď, ropný tanker, tanker, Olej vklad, Znečistenie životného prostredia, živelná pohroma, doprava, ropa, katastrofa, Vodná doprava, námorná doprava, Paluba, radarový diagram, pontónový most, Loď, oceán, more, hospodárstvo, technika

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Maják

Maják je stavba pri pobreží slúžiaca na navigáciu a pomoc pri riadení lode na mori.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským prielivom je 50,5 km dlhý železničný tunel, ktorý spája Spojené kráľovstvo s Francúzskom.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Najväčší zaoceánsky parník v dobe svojho vzniku.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Bojová loď (HMS Dreadnought, 1906)

Bojová loď HMS Dreadnought predstavovala natoľko veľký pokrok v námornej vojne, že jej pomenovanie sa stalo vzorom pre celú generáciu bojových lodí.

Džunka

Tieto lode boli vybavené charakteristickými plachtami a použili ich na vojenské a obchodné účely.

North River Steamboat (kolesový parník Clermont)

Americký inžinier Robert Fulton vytvoril prvú funkčnú parou poháňanú loď.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

USS Missouri (USA, 1944)

Americká bojová loď triedy Iowa začala slúžiť v 2. svetovej vojne, ale slúžila aj v druhej vojne v Perzskom zálive.

USS Ohio (US, 1979)

Nukleárny pohon bol prvýkrát používaný americkým námorníctvom pre napájanie ponorky v polovici 20. storočia.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Od roku 1940 sa stále väčšie lietadlové lode stali majstrami oceánov.

Added to your cart.