Ropná rafinéria

Ropná rafinéria

Medzi produkty spracované rafinériami patrí nafta, benzín, mazivá.

Geografia

Kľúčové slová

Ropná rafinéria, uhľovodík, uhlíková zlúčenina, ropa, Olej vklad, tvorba ropy, Destilácia, energetický zdroj, palivo, mazací olej, vykurovací olej, benzín, parafín, nafta, asfalt, destilačná veža, potrubie, frakcia, destilát, rafinérie, Energia, olej, surovina, fosílne, nerastné bohatstvo, nerast, ropná plošina, naftové pole, Cisternová loď, priemysel, zemepis, technika

Súvisiace extra

Scénky

Lokalizačné faktory

 • ropná plošina
 • vrtná veža
 • ropný prístav
 • ropná nádrž
 • ropná rafinéria

Ropné rafinérie predstavujú priemyselné odvetvie, ktoré spotrebováva veľké množstvo surovín a vody, preto ich zvyčajne budujú v blízkosti uhľovodíkov ložísk, distribučných potrubí a prístavov.

Do ropnej rafinérie sa ropa privádza väčšinou potrubím. Ropa sa zohreje v rúrkovej peci, aby získala plynné skupenstvo a potom sa odvedie do destilačnej veže. Ropa predstavuje zmes nasýtených uhľovodíkov niekoľkých tisícok typov. Rafináciou ich rozdeľujú na rôzne frakcie.

Existujú dva typy ropnej rafinácie: v rámci prvého typu sa vyrába motorové a vykurovacie palivo, kým druhý typ slúži na výrobu mastiacich olejov. Rafinácia ropy je založená na tom, že jednotlivé zložky ropy majú rozdielny bod varu, takže destiláciou možno ropu rozložiť na jednotlivé zložky.

Para v destilačnej veži prúdi smerom nahor a začína sa ochladzovať. Ak niektorá zložka dosiahne bod varu, kondenzuje sa na tanieroch umiestnených vo veži, t.j. nadobúda kvapalné skupenstvo. Tieto destiláty, ktoré sa nazývajú aj frakciami, sa dostávajú do zbernej nádrže.
Motorová nafta sa kondenzuje v dolnej časti veže, teda pri najvyššej teplote. Vyššie sa dostávajú tie zložky, ktoré majú nižší bod varu, ako je napríklad benzín. Vo vrchnej časti veže sa odstraňujú zložky, ktoré majú plynné skupenstvo aj pri izbovej teplote, ako napríklad metán a etán.

Zvyškovou látkou frakčnej destilácie je mazut, ktorý sa odstráni v spodnej časti destilačnej veže a následne po opakovanom zohriatí môže prejsť ďalšou destiláciou. Takto sa vyrábajú mastiace oleje. Hoci dnes sa iba ich menšia časť používa ako mazivo. Zo zvyšku sa prostredníctvom deštrukčných procesov, tzv. krakovaním vyrába hlavne kvalitné motorové palivo s nižším počtom uhlíkových atómov a vysokým oktánovým číslom.
Zvyšková látka na konci destilácie je bitúmen, ktorý sa používa pri stavbe ciest.

Rafinéria

 • potrubie
 • pec
 • destilačná veža (vykurovacie oleje)
 • destilačná veža (mastiace oleje)

Prierez

 • pec
 • destilačná veža (vykurovacie oleje)
 • destilačná veža (mastiace oleje)
 • plyn 100 °C
 • ľahký benzín 105°C
 • ťažký benzín 120°C
 • petrolej 160°C
 • plynový olej 220 °C
 • mazut 275 °C
 • jemný mastiaci olej 300 °C
 • stredne jemný mastiaci olej 340 °C
 • ťažké mastiace oleje 370 °C
 • bitúmen 400 °C

Animácia

 • ropná plošina
 • vrtná veža
 • ropný prístav
 • ropná nádrž
 • ropná rafinéria
 • potrubie
 • pec
 • destilačná veža (vykurovacie oleje)
 • destilačná veža (mastiace oleje)
 • pec
 • destilačná veža (vykurovacie oleje)
 • destilačná veža (mastiace oleje)
 • plyn 100 °C
 • ľahký benzín 105°C
 • ťažký benzín 120°C
 • petrolej 160°C
 • plynový olej 220 °C
 • mazut 275 °C
 • jemný mastiaci olej 300 °C
 • stredne jemný mastiaci olej 340 °C
 • ťažké mastiace oleje 370 °C
 • bitúmen 400 °C

Proces

 • plyn 100 °C
 • ľahký benzín 105°C
 • ťažký benzín 120°C
 • petrolej 160°C
 • plynový olej 220 °C
 • mazut 275 °C
 • jemný mastiaci olej 300 °C
 • stredne jemný mastiaci olej 340 °C
 • ťažké mastiace oleje 370 °C
 • bitúmen 400 °C

Rozprávanie

Ropné rafinérie predstavujú priemyselné odvetvie, ktoré spotrebováva veľké množstvo surovín a vody, preto ich zvyčajne budujú v blízkosti uhľovodíkov ložísk, distribučných potrubí a prístavov.

Do ropnej rafinérie sa ropa privádza väčšinou potrubím. Ropa sa zohreje v rúrkovej peci, aby získala plynné skupenstvo a potom sa odvedie do destilačnej veže. Ropa predstavuje zmes nasýtených uhľovodíkov niekoľkých tisícok typov. Rafináciou ich rozdeľujú na rôzne frakcie.

Existujú dva typy ropnej rafinácie: v rámci prvého typu sa vyrába motorové a vykurovacie palivo, kým druhý typ slúži na výrobu mastiacich olejov. Rafinácia ropy je založená na tom, že jednotlivé zložky ropy majú rozdielny bod varu, takže destiláciou možno ropu rozložiť na jednotlivé zložky.

Para v destilačnej veži prúdi smerom nahor a začína sa ochladzovať. Ak niektorá zložka dosiahne bod varu, kondenzuje sa na tanieroch umiestnených vo veži, t.j. nadobúda kvapalné skupenstvo. Tieto destiláty, ktoré sa nazývajú aj frakciami, sa dostávajú do zbernej nádrže.
Motorová nafta sa kondenzuje v dolnej časti veže, teda pri najvyššej teplote. Vyššie sa dostávajú tie zložky, ktoré majú nižší bod varu, ako je napríklad benzín. Vo vrchnej časti veže sa odstraňujú zložky, ktoré majú plynné skupenstvo aj pri izbovej teplote, ako napríklad metán a etán.

Zvyškovou látkou frakčnej destilácie je mazut, ktorý sa odstráni v spodnej časti destilačnej veže a následne po opakovanom zohriatí môže prejsť ďalšou destiláciou. Takto sa vyrábajú mastiace oleje. Hoci dnes sa iba ich menšia časť používa ako mazivo. Zo zvyšku sa prostredníctvom deštrukčných procesov, tzv. krakovaním vyrába hlavne kvalitné motorové palivo s nižším počtom uhlíkových atómov a vysokým oktánovým číslom.
Zvyšková látka na konci destilácie je bitúmen, ktorý sa používa pri stavbe ciest.

Súvisiace extra

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Ťažba ropy v mori (Nórsko)

Vrtná plošina Troll je najväčšou morskou platformou na svete. Váži 656 000 ton, jej výška je 472 metrov a približne 170 metrov siaha nad úroveň vody.

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Bridlicový plyn

Táto animácia vysvetľuje technológiu ťažby bridlicového plynu.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Železiarsky priemysel(začiatočník)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Added to your cart.