Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Dejepis

Kľúčové slová

žoldnier, žoldnierska armáda, legionár, Rím, Római Birodalom, vojak, bojovanie, zbraň, meč, štít, oštep, Výzbroj, pancier, prilba, Oblečenie, vybavenie sprievodu, starovek, Mariov osol, zariadenie, Stan, Tábor

Súvisiace extra

Otázky

 • Koľko vojakov sa nachádzalo v jednej légii po vojenskej reforme Gaia Maria?
 • Koľko kohort bolo v jednej légii po vojenskej reforme Gaia Maria?
 • Koľko vojakov sa nachádzalo v jednej kohorte po vojenskej reforme Gaia Maria?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nMarius umožnili aj nemajetným, aby sa stali žoldniermi.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPred vojenskou reformou Maria prijatie do armády záviselo od finančnej situácie.
 • Akú ročnú odmenu dostával legionár počas vlády cisára Augusta?
 • Čo dostali počas Augustovej vlády vojaci, ktorí ukončili svoju vojenskú službu?
 • Kedy sa uskutočnila vojenská reforma Gaia Maria?
 • Čo založil Augustus?
 • Čo bolo symbolom légií po vojenskej reforme Gaia Maria?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRímske légie tvorila výhradne pechota.
 • Ako rozlišovali jednotlivé légie?
 • Koľko légií bolo na území Panónie počas Augustovej vlády?
 • Čo nebolo charakteristické pre rímske légie?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRímski legionári sa zúčastnili iba slabého výcviku na nízkej úrovni?
 • Ktoré útočné zbrane nepoužívali rímski legionári?
 • Ktoré obranné zbrane nepoužívali rímski legionári?
 • Čo mali obuté rímski legionári?
 • Čo nebolo súčasťou bežnej pochodovej výbavy rímskeho legionára?
 • Čo znamená výraz decimatio?
 • Čo znamená skratka SPQR?
 • Koľko vážila bežná pochodová výbava rímskych legionárov?
 • Ako sa nazývali vyslúžilí rímski legionári?
 • V priemere koľko slúžil rímsky legionár v armáde?
 • Väčšinou kto slúžil v rímskom vojsku pred vojenskou reformou Gaia Maria?
 • Akej činnosti sa legionári nevenovali v časoch mieru?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nLegionárov prepravovali z jedného tábora do druhého na vozoch.

Scénky

Súvisiace extra

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Bitka pri Alesii (52 pr.Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Bitka pri Zame (202 pr.Kr.)

Počas druhej púnskej vojny rímska armáda vedená Sciponom porazila v Afrike kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Quinquereme (3. storočie pr. Kr.)

Je typickou vojnovou loďou helenistického obdobia s niekoľkými radmi vesiel.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Bitka na Katalaunských poliach (451)

Rímske vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazívne vojsko hunského kráľa Attilu.

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Grécka a makedónska falanga

Falanga bola staroveká vojenská formácia gréckej pechoty.

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Barbarské oblečenie (5. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Added to your cart.