RNK

RNK

RNK je polynukleotid, ktorý sa skladá z kyseliny fosforečnej a ribózy. RNK má štyri rozdielne bázy: adenín, guanín, cytozín a uracil.

Chémia

Kľúčové slová

RNK, RNA reťaz, ribonukleová kyselina, nukleová kyselina, polynukleotidy, adenín, uracil, cytozín, guanín, nukleotidov, mediátorová RNA, ribozomálna RNA, transferová RNA, kyselina fosforečná, D-ribózy, gene, biotechnológia, bielkovina, aminokyselina, bielkovinová syntéza, kodón, antikodón, Organická chémia, chémia, biológia, biochémie

Súvisiace extra

Scénky

Rozprávanie

Ribóza

 • D-ribóza

Ribonukleová kyselina, RNA

Vlastnosti a výskyt

RNA je polynukleotid, čiže ju tvoria nukleotidové jednotky. Každý nukleotid pozostáva z jednej kyseliny trihydrogenfosforečnej, jednej ribózy a jednej organickej bázy s obsahom dusíka. Bázou môže byť (okrem istých výnimiek) cytozín, uracil, adenín a guanín.
RNA je zvyčajne tvorená jedným vláknom, ktoré keď sa zahne, na niektorých úsekoch môže vytvoriť dvojvláknovú štruktúru: vtedy medzi bázami vznikajú vodíkové väzby.

Najznámejšími typmi RNA sú mRNA, tRNA a rRNA, ktoré v bunkách zohrávajú dôležitú úlohu pri syntéze bielkovín. Iné RNA regulujú prejav génov. Isté RNA fungujú v bunkách ako biokatalyzátory, to sú rybozýmy.

Využitie

RNA sa využíva vo výskume, biotechnológiách a molekulárnej medicíne.

Kyselina trihydrogenfosforečná

 • kyselina trihydrogenfosforečná

Nukleové bázy

 • uracil
 • cytozín
 • guanín
 • adenín

Nukleotidy

 • cytidínmonofosfát
 • uridínmonofosfát
 • guanozínmonofosfát
 • adenozínmonofosfát

Mediátorová RNA

 • mediátorová RNA (mRNA) - Polynukleotid, ktorý je komplementárny s kódujúcim vláknom. Vyvára ju enzým RNA-polymeráza.
 • tiché DNA vlákno - Z neho sa mediátorová RNA neprepisuje.
 • kódujúce DNA vlákno - Slúži ako vzorka počas tvorby mediátorovej RNA. Jeho bázové triplety sú kodónmi.

Transferová RNA

 • transferová RNA (tRNA) - Prepravuje aminokyseliny aktivované pomocou ATP, ktoré sú potrebné pri bielkovinovej syntéze.
 • akceptorové rameno - Tu sa viaže aktivovaná aminokyselina.
 • D-rameno - Viaže enzým, ktorý aktivuje aminokyselinu.
 • T-rameno
 • antikodonové rameno - Pripája sa ku kodónu mediátorovej RNA. Jeho bázové poradie je komplementárne s bázovým poradím RNA. Určuje, akú aminokyselinu prepravuje transferová RNA.

Ribozomálna RNA

 • ribozomálna RNA (rRNA) - Je súčasťou ribozómu, bunkovej organely zodpovednej za bielkovinovú syntézu.
 • malá ribozomálna podjednotka - Viaže mediátorovú RNA.
 • veľká ribozomálna podjednotka - Viaže dve transferové RNA, ktoré prepravujú aminokyseliny.
 • ribozomálny RNA reťazec

Súvisiace extra

β (beta)-D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Fosfátový ión (PO₄³⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinárska prísada, používa sa aj v domácnostiach na odstraňovanie vodného kameňa a hrdzy.

Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

Úprava genómu

Úprava genómu je taký genetický zásah, ktorý spôsobí zmenu genómu v živom organizme. Táto animácia vám predstaví jeden z najznámejších postupov úpravy...

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Added to your cart.